2 khóa học AngularJS, Angular 6 + WebAPI và EF Core First

Giới thiệu

Sở dĩ có combo này vì TEDU có 2 khóa học: một tập trung vào backend và AngularJS và một khóa Angular 6 tập trung vào kỹ năng frontend. Cả hai khóa học này đi từ backend đến frontend cho các bạn muốn theo stack từ ASP.NET MVC, ASP.NET Web API và Entity Framework. Phần frontend của khóa 1 sẽ là AngularJS và frontend của khóa 2 sẽ là Angular 2 sau này nâng cấp lên Angular 6.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API đã phát hành 1,080,000
2 Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First đã phát hành 899,100
Lên trên