ASP.NET MVC + ASP.NET Core

Giới thiệu

Hai khóa học này kế thừa nhau từ .NET MVC cũ lên .NET MVC Core sẽ là hai bước tiếp nối nhau cho các bạn học từ đầu.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First đã phát hành 899,100
2 Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API đã phát hành 1,080,000
3 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 1,440,000
Lên trên