Custom combo

Giới thiệu

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Làm chủ đám mây Azure đã phát hành 1,620,000
2 Làm chủ Docker để chinh phục DevOps đã phát hành 2,160,000
3 Phát triển ứng dụng trắc nghiệm sử dụng API DDD, MongoDB và Blazor đã phát hành 1,890,000
4 Triển khai CI/CD với Jenkins đã phát hành 899,100
Lên trên