Giới thiệu

Thời gian qua, TEDU đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều các bạn học viên, cả những bạn mới ra trường cũng như các bạn đã và đang đi làm nhưng không phải ai cũng có những kiến thức cũng như kỹ năng làm việc với C# vững vàng. TEDU cũng đã xây dựng những khoá học chất lượng nâng cao như ASP.NET, ASP.NET Core, SQL Server nâng cao hay Angular 2. Các khoá học này mang lại cho các bạn các kiến thức cũng như kỹ năng tổ chức các dự án trong thực tế. Tuy nhiên, còn nhiều bạn học chưa vững cơ sở nên nếu học luôn các khoá đó thì không vững chắc và không thể đi xa về cả tư duy và kiến thức.

Đáp ứng những nhu cầu đó, TEDU thiết kế và xây dựng khoá học Lập trình C# từ căn bản đến nâng cao kèm bài tập thực hành cho tất cả mọi người. Đây là khoá học miễn phí hoàn toàn được phát hành trên kênh Youtube chính thức của TEDU và toàn bộ mã nguồn và slide được publich trên https://tedu.com.vn. Với mong muốn đóng góp cho cộng đồng những kiến thức và kỹ năng để cùng nhau tiến bộ, TEDU sẽ làm hết sức mình để khoá học đạt được chất lượng tốt nhất.

Nội dung tổng quát của khoá học như sau:

 1. Giới thiệu lập trình và nền tảng .NET
 2. Các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ và biến
 3. Toán tử và biểu thức
 4. Thao tác input và output với Console
 5. Các lệnh điều khiển
 6. Vòng lặp
 7. Mảng
 8. Hệ thống số học
 9. Phương thức
 10. Đệ quy
 11. Tạo và sử dụng đối tượng
 12. Xử lý ngoại lệ
 13. Xử lý chuỗi và văn bản
 14. Định nghĩa về Class
 15. Làm việc với Text file
 16. Các cấu trúc dữ liệu tuyến tính
 17. Cấu trúc dữ liệu cây (Tree) và đồ  thị (Graph)
 18. Dictionary, Hastable, Set
 19. Các cấu trúc dữ liệu và độ phức tạp của giải thuật
 20. Các quy tắc lập trình hướng đối tượng
 21. Nâng cao chất lượng mã nguồn
 22. Làm việc với Lamda Expression và LinQ
 23. Phương pháp giải quyết vấn đề
 24. Bài tập lập trình C#

 Trên đây là các nội dung tổng quan của khoá học, trong quá trình học TEDU có thể bổ sung, ra bài tập hoặc thêm bớt tuỳ theo thời lượng của giáo trình.

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader

Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên