Khóa học Java Script căn bản

Khóa học Java Script căn bản

Mã: TEDU-13

0 đánh giá Hiện tại có 942 học viên Đã có 7,535 lượt xem

Chào mừng bạn đến Khóa học JavaScript căn bản. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản phía khách khách lỏng lẻo, được thực hiện trên trình duyệt web của người dùng.

Khóa học Java Script căn bản

Hướng dẫn Java Script căn bản

Chào mừng bạn đến Khóa học JavaScript căn bản. JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản phía khách khách với kiểu lỏng lẻo, được thực thi trên trình duyệt web của người dùng. Ngày này chúng ta không thể tưởng tượng được nếu một trang web sẽ ra sao mà không có JavaScript. Có rất nhiều các chuẩn phát triển ứng dụng mã nguồn mở dựa trên JavaScript.

Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu JavaScript từng bước bắt đầu từ những điều cơ bản để đến trình độ cao. Những hướng dẫn được chia thành các phần mà mỗi phần có chứa một số chủ đề liên quan được đóng gói với dễ hiểu giải thích, ví dụ thực tế, thủ thuật, ghi chú và tài liệu tham khảo hữu ích.

Dành cho ai?

Những hướng dẫn được thiết kế dành cho người mới bắt đầu và các chuyên gia những người muốn học bước từng bước JavaScript.

Thứ tự Tên bài học Trạng thái Xem ngay
1 JavaScript căn bản - Bài 1: Khái niệm về JavaScript Sẵn sàng Xem ngay
2 JavaScript căn bản - Bài 2: Thẻ script Sẵn sàng Xem ngay
3 JavaScript căn bản - Bài 3: Tổng quan về JavaScript Sẵn sàng Xem ngay
4 JavaScript căn bản - Bài 4: Hiển thị message popup Sẵn sàng Xem ngay
5 JavaScript căn bản - Bài 5: Khai báo biến Sẵn sàng Xem ngay
6 JavaScript căn bản - Bài 6: Toán tử Sẵn sàng Xem ngay
7 JavaScript căn bản - Bài 7: Tổng quan về kiểu dữ liệu Sẵn sàng Xem ngay
8 JavaScript căn bản - Bài 8: String trong Javascript Sẵn sàng Xem ngay
9 JavaScript căn bản - Bài 9: Number trong Javascript Sẵn sàng Xem ngay
10 JavaScript căn bản - Bài 10: Boolean trong JavaScript Sẵn sàng Xem ngay
11 JavaScript căn bản - Bài 11: Object trong JavaScript Sẵn sàng Xem ngay
12 JavaScript căn bản - Bài 12: Date trong javascript Sẵn sàng Xem ngay
13 JavaScript căn bản - Bài 13: Mảng trong Javascript Sẵn sàng Xem ngay
14 JavaScript căn bản - Bài 14: null and undefined Sẵn sàng Xem ngay
15 JavaScript căn bản - Bài 15: Functions Sẵn sàng Xem ngay
16 JavaScript căn bản - Bài 16: Lệnh rẽ nhánh if Sẵn sàng Xem ngay
17 JavaScript căn bản - Bài 17: Cấu trúc switch trong Javascript Sẵn sàng Xem ngay
18 JavaScript căn bản - Bài 18: Vòng lặp for Sẵn sàng Xem ngay
19 JavaScript căn bản - Bài 19: Vòng lặp While và do-while Sẵn sàng Xem ngay
20 JavaScript căn bản - Bài 20: Phạm vi của biến trong JavaScript Sẵn sàng Xem ngay
21 JavaScript căn bản - Bài 21: Hàm Eval Sẵn sàng Xem ngay
22 JavaScript căn bản - Bài 22: Xử lý lỗi try-catch Sẵn sàng Xem ngay
23 JavaScript căn bản - Bài 23: Strict mode Sẵn sàng Xem ngay
24 Javascript căn bản - Bài 24: Hoisting Sẵn sàng Xem ngay
25 JavaScript căn bản - Bài 25: Class trong javascript Sẵn sàng Xem ngay
26 JavaScript căn bản - Bài 26: Tìm hiểu sâu hơn về object Sẵn sàng Xem ngay
27 JavaScript căn bản - Bài 27: Từ khóa this Sẵn sàng Xem ngay
28 JavaScript căn bản - Bài 28: Từ khóa new và quá trình khởi tạo object Sẵn sàng Xem ngay
29 JavaScript căn bản - Bài 29: Prototype Sẵn sàng Xem ngay
30 Javascript căn bản - Bài 30: Kế thừa trong Javascript Sẵn sàng Xem ngay
31 JavaScript căn bản - Bài 31: Closure Sẵn sàng Xem ngay
32 Javascript căn bản - Bài 32: Intermediately Invoked Function Expression Sẵn sàng Xem ngay

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào