Lập trình Visual C# căn bản cho người mới bắt đầu

Lập trình Visual C# căn bản cho người mới bắt đầu

Mã: TEDU-04

1 đánh giá Hiện tại có 431 học viên Đã có 5,521 lượt xem

Đây là khóa học hướng dẫn các bạn từ những bước căn bản nhất để học ngôn ngữ lập trình C# giúp cho các bạn tự học C# có một lộ trình học C# một cách dễ dàng nhất.

Lập trình Visual C# căn bản cho người mới bắt đầu

Đây là khóa học hướng dẫn các bạn từ những bước căn bản nhất để học ngôn ngữ lập trình C# giúp cho các bạn tự học C# có một lộ trình học C# một cách dễ dàng nhất.

Thứ tự Tên bài học Trạng thái Xem ngay
1 Bài 1: Giới thiệu về OOP và .NET Framework Sẵn sàng Xem ngay
2 Bài 2: Các khái niệm căn bản và viết chương trình đầu tiên Sẵn sàng Xem ngay
3 Bài 3: Biến và kiểu dữ liệu trong C# Sẵn sàng Xem ngay
4 Bài 4: Cách chuyển đổi kiểu dữ liệu trong C# Sẵn sàng Xem ngay
5 Bài 5: Các toán tử trong C# Sẵn sàng Xem ngay
6 Bài 6: Cấu trúc rẽ nhánh trong # Sẵn sàng Xem ngay
7 Bài 7: Cách sử dụng vòng lặp Sẵn sàng Xem ngay
8 Bài 8: Đóng gói dữ liệu Sẵn sàng Xem ngay
9 Bài 9: Cách sử dụng phương thức Sẵn sàng Xem ngay
10 Bài 10: Kiểu Nullable trong C# Sẵn sàng Xem ngay
11 Bài 11: Cách sử dụng mảng trong C# Sẵn sàng Xem ngay
12 Bài 12: Chuỗi và cách sử dụng chuỗi trong C# Sẵn sàng Xem ngay
13 Bài 13: Kiểu cấu trúc trong C# Sẵn sàng Xem ngay
14 Bài 14: Khai báo và sử dụng kiểu liệt kê Enum Sẵn sàng Xem ngay
15 Bài 15: Cách khai báo và sử dụng Class Sẵn sàng Xem ngay
16 Bài 16: Sử dụng tính chất kế thừa Sẵn sàng Xem ngay
17 Bài 17: Tính đa hình Sẵn sàng Xem ngay
18 Bài 18: Nạp chồng toán tử Sẵn sàng Xem ngay
19 Bài 19: Cách sử dụng Interface Sẵn sàng Xem ngay
20 Bài 20: Namespace Sẵn sàng Xem ngay
21 Bài 21: Cách bắt và xử lý ngoại lệ Sẵn sàng Xem ngay
22 Bài 22: Làm việc với Regular Expression Sẵn sàng Xem ngay

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

  • Khóa học này rất hay

    bởi Bạch Ngọc Toàn lúc 26/07/2016 07:40