Giới thiệu

Khóa học này trang bị cho các bạn kiến thức cơ bản về React Native giúp bạn có được những gì cần thiết để bước vào phát triển mobile cross platform với React Native.

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader

Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Nội dung khoá học

  • Chưa có nội dung video

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên