Giảm giá 50% nhân dịp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Khuyến mãi nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, TEDU có chương trình giảm giá đến 50% từ ngày 18/11/2020 đến 20/11/2020 chi tiết như sau:

Tham gia các khóa học tại TEDU các bạn có thể:

  • Học mọi lúc mọi nơi
  • Học trọn đời
  • Học qua dự án thực tế
  • Có hỗ trợ trong nhóm Facebook

Combo 2: ASP.NET MVC + ASP.NET Core gồm TEDU-13, TEDU-17 giá gốc: 1,960,000 VNĐ chỉ còn 980,000 VNĐ
Combo 3: Khoá học SQL Server cơ bản đến nâng cao gồm TEDU-21, TEDU-15 giá gốc: 2,250,000 VNĐ chỉ còn 1,125,000 VNĐ
Combo 4: ASP.NET Core và SQL Server nâng cao gồm TEDU-17, TEDU-21 giá gốc: 2,790,000 VNĐ chỉ còn 1,395,000 VNĐ
Combo 5: Combo 5 khoá học tại TEDU gồm TEDU-17, TEDU-24, TEDU-13, TEDU-21, TEDU-15 giá gốc: 4,880,000 VNĐ chỉ còn 2,440,000 VNĐ
Combo 6: ASP.NET Core và Unit Testing gồm TEDU-17, TEDU-29 giá gốc: 2,160,000 VNĐ chỉ còn 1,080,000 VNĐ
Combo 7: ASP.NET Core EF và ASP.NET API Dapper gồm TEDU-17, TEDU-24 giá gốc: 2,160,000 VNĐ chỉ còn 1,080,000 VNĐ
Combo 8: ASP.NET Core REST API và SQL nâng cao gồm TEDU-21, TEDU-24 giá gốc: 2,070,000 VNĐ chỉ còn 1,035,000 VNĐ
Combo 9: ASP.NET Core và LINQ gồm TEDU-32, TEDU-17 giá gốc: 1,980,000 VNĐ chỉ còn 990,000 VNĐ
Combo 10: Com bo 3 khóa ASP.NET Core gồm TEDU-17, TEDU-35, TEDU-24 giá gốc: 3,570,000 VNĐ chỉ còn 1,785,000 VNĐ
Combo 11: Combo 2 khóa .NET Core Angular và Authentication nâng cao gồm TEDU-36, TEDU-35 giá gốc: 2,700,000 VNĐ chỉ còn 1,350,000 VNĐ

Khóa học TEDU-13: Làm dự án thực tế với Angular 2+ Web API giá gốc: 1,200,000 VNĐ chỉ còn 600,000 VNĐ
Khóa học TEDU-15: Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn giá gốc: 1,000,000 VNĐ chỉ còn 500,000 VNĐ
Khóa học TEDU-17: Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core giá gốc: 1,600,000 VNĐ chỉ còn 800,000 VNĐ
Khóa học TEDU-21: Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án giá gốc: 1,500,000 VNĐ chỉ còn 750,000 VNĐ
Khóa học TEDU-24: Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM giá gốc: 800,000 VNĐ chỉ còn 400,000 VNĐ
Khóa học TEDU-28: Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring MVC, Hibernate và MySQL giá gốc: 1,600,000 VNĐ chỉ còn 800,000 VNĐ
Khóa học TEDU-29: Kỹ thuật Unit test cho .NET Developer giá gốc: 700,000 VNĐ chỉ còn 350,000 VNĐ
Khóa học TEDU-32: Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao giá gốc: 600,000 VNĐ chỉ còn 300,000 VNĐ
Khóa học TEDU-35: Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular giá gốc: 1,800,000 VNĐ chỉ còn 900,000 VNĐ
Khóa học TEDU-36: Authentication và Authorization nâng cao giá gốc: 1,200,000 VNĐ chỉ còn 600,000 VNĐ
Khóa học TEDU-37: Triển khai CI/CD với Azure DevOps giá gốc: 1,500,000 VNĐ chỉ còn 750,000 VNĐ
Khóa học TEDU-41: Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript giá gốc: 1,400,000 VNĐ chỉ còn 700,000 VNĐ

Các bạn có thể liên hệ hotline: 0966036626 hoặc đọc hướng dẫn tham gia khóa học tại đây


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.

Lên trên