Combo xây dựng App với ASP.NET Core

Giới thiệu

Khóa học này gồm 2 khóa bao gồm:

- TEDU-17 - Xây dựng ứng dụng với ASP.NET Core: Khóa học này làm nhiệm vụ xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET Core sử dụng thuần ASP.NET Core và JQuery đồng thời áp dụng các pattern như Repository, Unit Of Work.

- TEDU 35 sẽ Xây dựng ứng dụng với .NET Core và Angular đồng thời triển khai chứng thực với Identity Server. Khóa học này theo kiến trúc API - Client với API trung tâm đảm nhiệm thao tác CSDL và giao tiếp với Admin App (Angular) và Portal App (ASP.NET MVC) thông qua cơ chế REST API. 

 

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular đã phát hành 1,620,000
2 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 1,440,000
Lên trên