Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng Angular 2

Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng Angular 2

Bài này chúng ta sẽ học về các thành phần và quy trình xử lý của ứng dụng Angular2.

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app

Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app

Cách cài đặt môi trường cho ứng dụng Angular và tạo ứng dụng Helloworld

Xem thêm
Angular 2 căn bản - Bài 2: Kiến trúc Angular 2

Angular 2 căn bản - Bài 2: Kiến trúc Angular 2

Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiến trúc của Angular 2 bao gồm các thành phần chính tạo nên một ứng dụng Angular 2 và cơ chế Dependency Injection được tích hợp sẵn trong Angular 2.0

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên