Giới thiệu

Khóa học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2008.

Đối với các bạn lập trình các ứng dụng hiện đại thì có rất nhiều các framework hỗ trợ các bạn làm việc với dữ liệu như Linq to Entity Framework nhưng để tối ưu nhất khi làm việc với cơ sở dữ liệu thì rốt cuộc các bạn vẫn phải nắm được SQL Server bên dưới nó hoạt động ra sao. Các câu lệnh Linq gen ra SQL ở dạng như thế nào để từ đó có cách viết tối ưu nhất.

Đây là khóa học SQL căn bản cho các bạn các kiến thức và kỹ năng để có thể học được các khóa học SQL nâng cao sau này đồng thời các bạn cũng có thể hiểu và viết lệnh tối ưu hơn.

TEDU sẽ mang đến cho các bạn khóa học SQL căn bản và viết câu lệnh SQL tối ưu cho ứng dụng của các bạn.

 

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

1 đánh giá

Gửi đánh giá
  • tienmd

    18/11/2016

    Những hướng dẫn của anh rất hay

Lên trên