Lập trình SQL Server căn bản

Lập trình SQL Server căn bản

Mã: TEDU-08

1 đánh giá Hiện tại có 159 học viên Đã có 5,353 lượt xem

Khóa học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2008

Lập trình SQL Server căn bản

Khóa học này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kỹ thuật thao tác với SQL Server 2008.

Đối với các bạn lập trình các ứng dụng hiện đại thì có rất nhiều các framework hỗ trợ các bạn làm việc với dữ liệu như Linq to Entity Framework nhưng để tối ưu nhất khi làm việc với cơ sở dữ liệu thì rốt cuộc các bạn vẫn phải nắm được SQL Server bên dưới nó hoạt động ra sao. Các câu lệnh Linq gen ra SQL ở dạng như thế nào để từ đó có cách viết tối ưu nhất.

Đây là khóa học SQL căn bản cho các bạn các kiến thức và kỹ năng để có thể học được các khóa học SQL nâng cao sau này đồng thời các bạn cũng có thể hiểu và viết lệnh tối ưu hơn.

TEDU sẽ mang đến cho các bạn khóa học SQL căn bản và viết câu lệnh SQL tối ưu cho ứng dụng của các bạn.

 

Thứ tự Tên bài học Trạng thái Xem ngay
1 Bài 1: Giới thiệu SQL và cài đặt Sẵn sàng Xem ngay
2 Bài 2: Khái niệm về SQL Sẵn sàng Xem ngay
3 Bài 3: Khái niệm về cơ sở dữ liệu Sẵn sàng Xem ngay
4 Bài 4: Khái niệm RDBMS Sẵn sàng Xem ngay
5 Bài 5: So sánh DBMS và RDBMS Sẵn sàng Xem ngay
6 Bài 6: Cú pháp SQL Sẵn sàng Xem ngay
7 Bài 7: Kiểu dữ liệu trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
8 Bài 8: Toán tử trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
9 Bài 9: Tạo cơ sở dữ liệu Sẵn sàng Xem ngay
10 Bài 10: Làm việc với table Sẵn sàng Xem ngay
11 Bài 11: Temporary table Sẵn sàng Xem ngay
12 Bài 12: SQL ALTER table Sẵn sàng Xem ngay
13 Bài 13: Câu lệnh SELECT Sẵn sàng Xem ngay
14 Bài 14: Các loại SELECT Sẵn sàng Xem ngay
15 Bài 15: Làm việc với toán tử AND, OR, NOT Sẵn sàng Xem ngay
16 Bài 16: Toán tử LIKE trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
17 Bài 17: Giá trị NULL Sẵn sàng Xem ngay
18 Bài 18: Toán tử IN, BETWEEN và ANY Sẵn sàng Xem ngay
19 Bài 19: Mệnh đề ORDER BY Sẵn sàng Xem ngay
20 Bài 20: Câu lệnh INSERT INTO Sẵn sàng Xem ngay
21 Bài 21: Câu lệnh UPDATE Sẵn sàng Xem ngay
22 Bài 22: Câu lệnh DELETE Sẵn sàng Xem ngay
23 Bài 23: JOIN trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
24 Bài 24: INNER JOIN Sẵn sàng Xem ngay
25 Bài 25: OUTER JOIN trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
26 Bài 26: FULL OUTER JOIN Sẵn sàng Xem ngay
27 Bài 27: SELF JOIN Sẵn sàng Xem ngay
28 Bài 28: CROSS JOIN Sẵn sàng Xem ngay
29 Bài 29: Mệnh đề GROUP BY Sẵn sàng Xem ngay
30 Bài 30: Mệnh đề HAVING Sẵn sàng Xem ngay
31 Bài 31: Primary key Sẵn sàng Xem ngay
32 Bài 32: Foreign Key Sẵn sàng Xem ngay
33 Bài 33: SQL Unique Constraint Sẵn sàng Xem ngay
34 Bài 34: NOT NULL Constraint Sẵn sàng Xem ngay
35 Bài 35: CHECK Constraint Sẵn sàng Xem ngay
36 Bài 36: DEFAULT Constraint Sẵn sàng Xem ngay
37 Bài 37: AUTO INCREMENT Sẵn sàng Xem ngay
38 Bài 38: Làm việc với Date Sẵn sàng Xem ngay
39 Bài 39: Tìm hểu về Index trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
40 Bài 40: Store Procedure Sẵn sàng Xem ngay
41 Bài 41: Làm việc với View trong SQL Sẵn sàng Xem ngay
42 Bài 42: SQL Function Sẵn sàng Xem ngay
43 Bài 43: Trigger Sẵn sàng Xem ngay
44 Bài 44: Transaction Sẵn sàng Xem ngay
45 Bài 45: Bài tập cuối khóa và định hướng Sẵn sàng Xem ngay

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

  • Những hướng dẫn của anh rất hay

    bởi tienmd lúc 18/11/2016 11:23