Bài 21. Tổng hợp kiến thức mindmap and bài tập luyện tập thêm

Bài 21. Tổng hợp kiến thức mindmap and bài tập luyện tập thêm

Tổng hợp kiến thức và bài tập thực hành về quản trị hệ điều hành Linux, từ tạo thư mục, tệp tin đến quản lý người dùng và sao lưu dữ liệu hàng ngày, cùng các hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm
Bài 20. Làm việc với DNS

Bài 20. Làm việc với DNS

Làm việc với DNS để ánh xạ tên miền tới một địa chỉ IP được chỉ định

Xem thêm
Bài 19. Làm việc với Crontab

Bài 19. Làm việc với Crontab

Hướng dẫn sử dụng "Crontab" sẽ giúp tối ưu hóa quản lý và tự động hóa các tác vụ trong hệ thống Linux của bạn

Xem thêm
Xây dựng menu đa cấp với ASP.NET Core MVC

Xây dựng menu đa cấp với ASP.NET Core MVC

Cách xây dựng menu đa cấp sử dụng đệ quy trong ASP.NET Core MVC

Xem thêm
Bài 18. Các thao tác tạo và sử dụng bash script

Bài 18. Các thao tác tạo và sử dụng bash script

Hướng dẫn cụ thể viết Bash Script trong môi trường Linux để tận dụng khả năng tự động hóa công việc hệ thống và lặp lại các tác vụ. Bạn sẽ khám phá từ việc chuẩn bị môi trường với máy ảo Ubuntu đến tạo và sử dụng các script Bash.

Xem thêm
Bài 17. Các thao tác cập nhập quyền thao tác

Bài 17. Các thao tác cập nhập quyền thao tác

Chúng ta tìm hiểu về quyền thao tác (permission), và cách chúng ta thao tác trên môi trường linux

Xem thêm
Bài 16. Các thao tác cập nhập quyền sở hữu

Bài 16. Các thao tác cập nhập quyền sở hữu

Bài viết này giới thiệu về quyền sở hữu trong hệ điều hành Linux và hướng dẫn cách thực hiện các thao tác cơ bản liên quan đến quản lý tệp tin và thư mục.

Xem thêm
Bài 15. Đọc, hiểu quyền trên tệp tin và thư mục

Bài 15. Đọc, hiểu quyền trên tệp tin và thư mục

Bài viết giải thích chi tiết về Ownership và Permission trong môi trường hệ điều hành Linux, đưa ra ví dụ cụ thể về ý nghĩa của các bit ký tự trong quyền truy cập. Ngoài ra, hướng dẫn chuyển đổi giữa hai dạng Symbolic Mode và Numeric Mode.

Xem thêm
Bài 14. Các thao tác tạo và sử dụng alias

Bài 14. Các thao tác tạo và sử dụng alias

Bài viết này giới thiệu cách sử dụng "alias" trong môi trường Linux để tạo các biểu thức ngắn gọn và thuận tiện cho các lệnh thường xuyên sử dụng.

Xem thêm
Bài 13. Các thao tác tạo và sử dụng biến môi trường

Bài 13. Các thao tác tạo và sử dụng biến môi trường

Bài hướng dẫn chi tiết cách tạo, sử dụng, và quản lý biến môi trường, từ cách xem danh sách đến cách gán giá trị vĩnh viễn.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 6 (16 trang)
Lên trên