Mình tự tay viết CMS này cách đây 2 năm nên nó cơ bản cho người mới học ASP.NET MVC. Mình hy vọng giúp cho các bạn có thêm thư viện để tham khảo về ASP.NET MVC.