Khóa học Angular2 căn bản là khóa học của TEDU giúp cho các bạn muốn tìm hiểu về Angular2 một cách nhanh và hiệu quả nhất.