Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First

Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First

Mã: TEDU-01

3 đánh giá Hiện tại có 256 học viên Đã có 44,507 lượt xem

Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm.

Làm dự án với WebAPI, AngularJS và EF Code First

Mô tả tổng quan khóa học

https://www.youtube.com/watch?v=kA0HNjbVLmc

Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm. Để giúp các bạn không bị lạc lõng trong giai đoạn đầu bước vào nghề lập trình, mình đã thiết kế lên khóa học này dựa trên các kinh nghiệm và kỹ năng được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc qua các dự án và công ty khác nhau.

Ngoài kiến thức phổ quát về công nghệ đến các kiến thức chuyên sâu về .NET mà mình muốn truyền đạt lại cho các bạn. Khóa học cũng sẽ giúp các bạn có thêm các kỹ năng như quản lý source code với Git, Unit testing, phân tích thiết kế code và cơ sở dữ liệu. Đưa các giải pháp cho các vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong dự án.

Với một khóa học tổng hợp và chuyên sâu các kỹ năng cần thiết để làm dự án các bạn được học cả backend với C#, Entity Framework, các design pattern đồng thời cả những kiến thức frontend như Jquery, AngularJs. Ngoài ra mình cũng sẽ nói thêm về SQL Server cho các bạn còn chưa có nhiền kinh nghiệm và kiến thức về nó.

Với mong muốn tạo ra giá trị cao nhất cho các bạn khi tham gia khóa học này, mình đã cố gắng đưa những best practices vào dự án giúp các bạn dễ dàng thích nghi với môi trường công việc, dễ dàng mở rộng cũng như đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng trong tương lai.

Phần 1: Phần backend – server side sử dụng Entity Framwork, Repository, Unit Of Work, IoC

 1. Giới thiệu về dự án và công nghệ
 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chức năng dự án
 3. Dựng cấu trúc dự án thực tế
 4. Cách sử dụng Git và Source Tree để quản lý source code dự án.
 5. Xây dựng tầng Domain Entities cho dự án
 6. Thiết kế class cho phần Entity framwork Code First
 7. Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer
 8. Triển khai phần Service xử lý business logic cho dự án
 9. Hoàn thiện tầng service và viết thêm phương thức ngoài Repository
 10. Unit testing cho phần service và repository
 11. Triển khai Web API để tạo Resfull API
 12. Cách tổ chức project web và viết Web API
 13. Sử dụng Autofac để triển khai Dependency Injection trong dự án
 14. Sử dụng Automapper để map giá trị hai đối tượng.
 15. Tích hợp ASP.NET Identity cho phần chứng thực người dùng

Phần 2: Phần frontend sử dụng AngularJS, Web API

 1. Tổng quan về AngularJS và cách cài đặt sử dụng Bower
 2. Khái niệm và cách sử dụng Controller và view trong AngularJS
 3. Khái niệm và cách sử dụng scope và rootScope
 4. Services trong AngularJS
 5. Directives trong AngularJS
 6. Dựng cấu trúc phần quản trị với Single Page Application sử dụng AngularJS
 7. Triển khai cơ chế routing cho SPA bằng angular ui router
 8. Cách binding dữ liệu từ WebAPI ra bảng trong HTML bằng AngularJS
 9. Sử filter trong AngularJS
 10. Sử dụng directive để tạo phân trang cho list
 11. Tìm kiếm dữ liệu trong bảng bằng AngularJS
 12. Triển khai service thông báo cho người dùng
 13. Thêm mới dữ liệu trong form sản phẩm
 14. Cập nhật dữ liệu trong AngularJS
 15. Validate form trong AngularJS
 16. Xóa dữ liệu sử dụng AngularJS
 17. Xóa nhiều bản ghi trong AngularJS
 18. Cách nhúng CK Editor trong phần nội dung
 19. Cách nhúng CKFinder cho quản lý ảnh
 20. Quản lý tag cho từng sản phẩm
 21. Quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm
 22. Tạo form đăng nhập quản trị và điều hướng
 23. Đăng nhập trang quản trị sử dụng ASP.NET Identity
 24. Bổ túc kiến thức về GIT, SoureTree và Github Extension for Visual Studio

Phần 3: Phần trang khách hàng sử dụng ASP.NET MVC 5

 1. Ghép giao diện HTML vào file Master layout cho project Web
 2. Binding các thành phần dùng chung sử dụng PartialView
 3. Binding slide và sản phẩm trên trang chủ
 4. Rewrite URL trong ASP.NET MVC để tạo Friendly URL
 5. Tạo trang danh sách sản phẩm và phân trang
 6. Sắp xếp sản phẩm trong danh sách theo điều kiện
 7. Tạo trang tìm kiếm sản phẩm với chức năng Autocomplete
 8. Tạo trang chi tiết sản phẩm và hiển thị sản phẩm liên quan
 9. Tạo trang danh sách sản phẩm theo tag
 10. Tạo trang giới thiệu sử dụng page
 11. Sử dụng output cache trong ASP.NET MVC
 12. Tạo trang liên hệ và sử dụng Google Map API
 13. Gửi phản hồi và gửi mail trong ASP NET  sử dụng SMTP
 14. Tạo trang đăng ký thành viên và sử dụng Captcha
 15. Đăng nhập trong ASP.NET MVC với ASP.NET Identity
 16. Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET – Phần 1
 17. Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET - Phần 2
 18. Quản lý user, phân quyền cho user sử dụng ASP.NET Identity
 19. Thống kê doanh thu và vẽ biểu đồ sử dụng Store Procedure trong Code First
 20. Bổ túc về Entity Framwork Code First
 21. Tối ưu hóa SEO cho website của bạn
 22. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
 23. Trả lời các câu hỏi và giải thích thêm về flow dự án
 24. Publish và deploy website lên hosting
 25. Đôi điều tâm sự và chia sẻ về nghề nghiệp cho các bạn
 26. Tích hợp thanh toán trực tuyến qua Ngân Lượng
 27. Đăng nhập với Facebook và Google+
Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 Bài 1: Giới thiệu dự án và công nghệ Sẵn sàng
2 Bài 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu theo chức năng dự án Sẵn sàng
3 Bài 3: Dựng cấu trúc dự án thực tế Sẵn sàng
4 Bài 4: Cách sử dụng Git và Source Tree để quản lý source code dự án Sẵn sàng
5 Bài 5: Xây dựng tầng Domain Entities cho dự án Sẵn sàng
6 Bài 6: Thiết kế class cho phần Entity framwork Code First Sẵn sàng
7 Bài 7: Triển khai Repository và Unit Of Work cho Data Access Layer Sẵn sàng
8 Bài 8: Triển khai phần Service xử lý business logic cho dự án Sẵn sàng
9 Bài 9: Hoàn thiện tầng service và viết thêm phương thức ngoài Repository Sẵn sàng
10 Bài 10: Unit testing cho phần service và repository Sẵn sàng
11 Bài 11: Triển khai Web API để tạo Resful API Sẵn sàng
12 Bài 12: Cách tổ chức project web và viết Web API Sẵn sàng
13 Bài 13: Sử dụng Autofac để triển khai Dependency Injection trong dự án Sẵn sàng
14 Bài 14: Sử dụng Automapper để map giá trị hai đối tượng Sẵn sàng
15 Bài 15: Tích hợp ASP.NET Identity cho phần chứng thực người dùng Sẵn sàng
16 Bài 16: Tổng quan về AngularJS và cách cài đặt sử dụng Bower Sẵn sàng
17 Bài 17: Khái niệm và cách sử dụng Controller và view trong AngularJS Sẵn sàng
18 Bài 18: Khái niệm và cách sử dụng scope và rootScope Sẵn sàng
19 Bài 19: Services trong AngularJS Sẵn sàng
20 Bài 20: Directives trong AngularJS Sẵn sàng
21 Bài 21: Dựng cấu trúc phần quản trị với Single Page Application sử dụng AngularJS Sẵn sàng
22 Bài 22: Triển khai cơ chế routing cho SPA bằng angular ui router Sẵn sàng
23 Bài 23: Cách binding dữ liệu từ WebAPI ra bảng trong HTML bằng AngularJS Sẵn sàng
24 Bài 24: Sử filter trong AngularJS Sẵn sàng
25 Bài 25: Sử dụng directive để tạo phân trang cho list Sẵn sàng
26 Bài 26: Tìm kiếm dữ liệu trong bảng bằng AngularJS Sẵn sàng
27 Bài 27: Triển khai service thông báo cho người dùng Sẵn sàng
28 Bài 28: Thêm mới dữ liệu trong form sản phẩm Sẵn sàng
29 Bài 29: Cập nhật dữ liệu trong AngularJS Sẵn sàng
30 Bài 30: Validate form trong AngularJS Sẵn sàng
31 Bài 31: Xóa dữ liệu sử dụng AngularJS Sẵn sàng
32 Bài 32: Xóa nhiều bản ghi trong AngularJS Sẵn sàng
33 Bài 33: Cách nhúng CK Editor trong phần nội dung Sẵn sàng
34 Bài 34: Cách nhúng CKFinder cho quản lý ảnh Sẵn sàng
35 Bài 35: Quản lý tag cho từng sản phẩm Sẵn sàng
36 Bài 36: Quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm Sẵn sàng
37 Bài 37: Tạo form đăng nhập quản trị và điều hướng Sẵn sàng
38 Bài 38: Đăng nhập trang quản trị sử dụng ASP.NET Identity Sẵn sàng
39 Bài 39: Bổ túc kiến thức về GIT, SoureTree và Github Extension for Visual Studio Sẵn sàng
40 Bài 40: Ghép giao diện HTML vào file Master layout cho project Web Sẵn sàng
41 Bài 41: Binding các thành phần dùng chung sử dụng PartialView Sẵn sàng
42 Bài 42: Binding slide và sản phẩm trên trang chủ Sẵn sàng
43 Bài 43: Rewrite URL trong ASP.NET MVC để tạo Friendly URL Sẵn sàng
44 Bài 44: Tạo trang danh sách sản phẩm và phân trang Sẵn sàng
45 Bài 45: Sắp xếp sản phẩm trong danh sách theo điều kiện Sẵn sàng
46 Bài 46: Tạo trang tìm kiếm sản phẩm với chức năng Autocomplete Sẵn sàng
47 Bài 47: Tạo trang chi tiết sản phẩm và hiển thị sản phẩm liên quan Sẵn sàng
48 Bài 48: Tạo trang danh sách sản phẩm theo tag Sẵn sàng
49 Bài 49: Tạo trang giới thiệu sử dụng page Sẵn sàng
50 Bài 50: Sử dụng output cache trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
51 Bài 51: Tạo trang liên hệ và sử dụng Google Map API Sẵn sàng
52 Bài 52: Gửi phản hồi và gửi mail trong ASP NET sử dụng SMTP Sẵn sàng
53 Bài 53: Tạo trang đăng ký thành viên và sử dụng Captcha Sẵn sàng
54 Bài 54: Đăng nhập trong ASP.NET MVC với ASP.NET Identity Sẵn sàng
55 Bài 55: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET – Phần 1 Sẵn sàng
56 Bài 56: Tạo trang giỏ hàng trong ASP.NET - Phần 2 Sẵn sàng
57 Bài 57: Quản lý user, phân quyền cho user sử dụng ASP.NET Identity Sẵn sàng
58 Bài 58: Thống kê doanh thu và vẽ biểu đồ sử dụng Store Procedure trong Code First Sẵn sàng
59 Bài 59: Bổ túc về Entity Framwork Code First Sẵn sàng
60 Bài 60: Tối ưu hóa SEO cho website của bạn Sẵn sàng
61 Bài 61: Các lỗi thường gặp và cách khắc phục Sẵn sàng
62 Bài 62: Trả lời các câu hỏi và giải thích thêm về flow dự án Sẵn sàng
63 Bài 63: Publish và deploy website lên hosting Sẵn sàng
64 Bài 64: Đôi điều tâm sự và chia sẻ về nghề nghiệp cho các bạn Sẵn sàng
65 Bài 65: Tích hợp thanh toán trực tuyến qua Ngân Lượng Sẵn sàng
66 Bài 66: Đăng nhập với tài khoản Facebook và Google Sẵn sàng
67 Bài 67: Tổng hợp fix lỗi lần 1 Sẵn sàng
68 Bài 68: Bổ sung tính năng lần 1 Sẵn sàng
69 Bài 69: Upload và nhập dữ liệu từ file Excel Sẵn sàng
70 Bài 70: Xuất dữ liệu ra Excel và PDF Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

 • thks anh Toàn rất nhiều, khóa học rất hay. Sau khóa học mình đã học được rất nhiều kiến thức thực tế, cách tổ chức project rất chuyên nghiệp, nhiều công nghệ mới đc áp dụng..... Đặc biệt dc anh Toàn hổ trợ rất chi là nhiệt tình......<3 Hóng mấy khóa tiếp theo quá

  bởi quách kim huy lúc 27/07/2016 10:52
 • Rất đáng đồng tiền, mình nhận được nhiều kiến thức khi học xong khóa học này (y)

  bởi Trần Quang Cương lúc 27/07/2016 10:15
 • Cảm ơn anh Toàn! khóa học rất chất lượng...em đã học được nữa khóa học rồi :)

  bởi mai duy tien lúc 27/07/2016 10:01