Giới thiệu

Đây là khóa học của TEDU với format là quá trình làm một dự án thực tế step by step để giúp các bạn giải quyết các vấn đề thường gặp một cách nhanh nhất.
 

Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên Sẵn sàng
2 Bài 2: Cách tạo Model – View – Controller và tương tác giữa chúng Sẵn sàng
3 Bài 3: Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVC Sẵn sàng
4 Bài 4: Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
5 Bài 5: Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code First Sẵn sàng
6 Bài 6: Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
7 Bài 7: Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
8 Bài 8: Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
9 Bài 9: Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity Framework Sẵn sàng
10 Bài 10: Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015 Sẵn sàng
11 Bài 11: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2 Sẵn sàng
12 Bài 12: Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015 Sẵn sàng
13 Bài 13: Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework Codefirst Sẵn sàng
14 Bài 14: Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
15 Bài 15: Kiểm tra session trong Admin Sẵn sàng
16 Bài 16: Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
17 Bài 17: Thêm mới bản ghi với Entity Framework Sẵn sàng
18 Bài 18: Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
19 Bài 19: Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Codefirst Sẵn sàng
20 Bài 20: Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVC Sẵn sàng
21 Bài 21: Tìm kiếm dữ liệu trong quản trị Sẵn sàng
22 Bài 22: Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVC Sẵn sàng
23 Bài 23: Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVC Sẵn sàng
24 Bài 24: Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVC Sẵn sàng
25 Bài 25: Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
26 Bài 26: Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual Studio Sẵn sàng
27 Bài 27: Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NET Sẵn sàng
28 Bài 28: Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
29 Bài 29: Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap Style Sẵn sàng
30 Bài 30: Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài) Sẵn sàng
31 Bài 31: Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
32 Bài 32: Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View Bag Sẵn sàng
33 Bài 33: Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
34 Bài 34: Tạo trang chi tiết sản phẩm Sẵn sàng
35 Bài 35: Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấp Sẵn sàng
36 Bài 36: Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom. Sẵn sàng
37 Bài 37: Cách fix các lỗi thường gặp Sẵn sàng
38 Bài 38: Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 1 Sẵn sàng
39 Bài 39: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 2 Sẵn sàng
40 Bài 40: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC - Phần 3 Sẵn sàng
41 Bài 41: Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Sẵn sàng
42 Bài 42: Cách gửi mail trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
43 Bài 43: Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map API Sẵn sàng
44 Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha Sẵn sàng
45 Bài 45: Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng Sẵn sàng
46 Bài 46: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVC Sẵn sàng
47 Bài 47: Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
48 Bài 48: Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng Ajax Sẵn sàng
49 Bài 49: Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
50 Bài 50: Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete) Sẵn sàng
51 Bài 51: Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tag Sẵn sàng
52 Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVC Sẵn sàng
53 Bài 53: Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và Javascript Sẵn sàng
54 Bài 54: 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạn Sẵn sàng
55 Bài 55: Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá học Sẵn sàng
56 Bài 56: Hướng dẫn quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm Sẵn sàng
57 Cách đưa website ASP.NET lên hosting Windows Sẵn sàng

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

1 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên