Định dạng văn bản trong HTML

Định dạng văn bản trong HTML

Các thẻ dùng để định dạng văn bản HTML, và ý nghĩa của chúng.

HTML Styles

HTML Styles

Dùng thuộc tính style để định kiểu HTML

Đoạn văn trong HTML

Đoạn văn trong HTML

Tìm hiểu về các đoạn văn, ngắt dòng trong HTML

Tiêu đề trong HTML

Tiêu đề trong HTML

Tìm hiểu về tiêu đề trong HTML

TEDU - Hệ thống học lập trình trực tuyến qua dự án thực tế

Tin tức mới

24
5

Định dạng văn bản trong HTML

Các thẻ dùng để định dạng văn bản HTML, và ý nghĩa của chúng.
24
5

HTML Styles

Dùng thuộc tính style để định kiểu HTML

Ý kiến học viên

Thâm Davies
"Khóa học này phù hợp cho người mới bắt đầu tìm hiểu về ASP.NET MVC. Giảng viên nói dễ nghe, dễ hiểu"
- Thâm Davies
ĐINH HOÀNG SƠN
"Khóa học rất hay và thực tiễn, cung cấp, bổ sung cho mình nhiều kiến thức trong công việc"
- ĐINH HOÀNG SƠN
Nguyen Thang
"Khóa học gồm những nội dung cơ bản cho người mới bắt đầu."
- Nguyen Thang
Hùng Cơ
"Rất cơ bản, dành cho đối tượng mới bắt đầu. Có demo cụ thể. Người trình bày đã đọc và xem rất kỹ DOCS của angular.io Cảm ơn TEDU đã có những clip mang tính chia sẻ như này, và mong có nhiều chủ đề tương tự về sau."
- Hùng Cơ
Lên trên