Strongly Typed View trong ASP.NET Core

Strongly Typed View trong ASP.NET Core

ASP.NET Core cung cấp khả năng gán một strongly typed view hoặc một đối tượng cho view.

Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Bài này chúng ta sẽ cùng tạo một form rất cơ bản sử dụng ASP.NET Core.

Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET  Core

Truyền dữ liệu từ Controller sang View trong ASP.NET Core

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để truyền dữ liệu từ Controller về View. Chúng ta nên tạo các ViewModel với tất cả những dữ liệu cần thiết sau đó trả nó về cho View.

Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Model và ViewModel trong ASP.NET Core MVC

Bài này mình sẽ kể cho bạn nghe tổng quan về Model trong ASP.NET Core. Model có nghĩa rộng, nó là bất cứ cái gì tùy thuộc vào bạn muốn nó làm gì?.

TEDU - Hệ thống học lập trình trực tuyến qua dự án thực tế

Tin tức mới

21
7

Strongly Typed View trong ASP.NET Core

ASP.NET Core cung cấp khả năng gán một strongly typed view hoặc một đối tượng cho view.
19
7

Xây dựng HTML Form trong ASP.NET Core

Bài này chúng ta sẽ cùng tạo một form rất cơ bản sử dụng ASP.NET Core.

Ý kiến học viên

Lê Duy Phúc
"Mong trang Tedu sẽ ngày càng phát triển. Cám ơn bạn Toàn đã tạo những khoá học hay và chi tiết giúp ích cho cộng đồng. Thanks Toàn"
- Lê Duy Phúc
Thâm Davies
"Khóa học này phù hợp cho người mới bắt đầu tìm hiểu về ASP.NET MVC. Giảng viên nói dễ nghe, dễ hiểu"
- Thâm Davies
ĐINH HOÀNG SƠN
"Khóa học rất hay và thực tiễn, cung cấp, bổ sung cho mình nhiều kiến thức trong công việc"
- ĐINH HOÀNG SƠN
Nguyen Thang
"Khóa học gồm những nội dung cơ bản cho người mới bắt đầu."
- Nguyen Thang
Lên trên