Nguyễn Tiến Vũ
Giới thiệu giảng viên
Nguyễn Tiến Vũ - Senior Fullstack .NET Developer, Cloud Engineer

Full Name: Nguyễn Tiến Vũ
Roles: Senior Fullstack .NET Developer, Cloud Engineer
Introduce: Với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí Fullstack .NET Developer, hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc với dịch vụ AWS. Đã từng tham gia các dự án
cho các khách hàng lớn với các công nghệ đa dạng như: Vietcombank(ASP.NET), Boeing(Xamarin, UWP), UPS(ASP.NET, Azure), Cox Automotive( .NetCore, AWS)
International Certificate: 
  - AWS Certified Solutions Architect – Associate Certification
  - CCNA certification
  - Microsoft 486 - Developing ASP.NET MVC Web

Khóa học của giảng viên Nguyễn Tiến Vũ

Lên trên