Giới thiệu

Truy vấn LINQ từ cơ bản đến nâng cao

 

Giới thiệu chung

LINQ là ngôn ngữ truy vấn đa năng mà chúng ta cần sử dụng chúng ở tất cả mọi nơi trong ứng ụng .NET. Nhưng nhiều bạn chưa có kiến thức cũng như kỹ năng để hiểu rõ về nó và để viết được các câu LINQ tối ưu. TEDU đã nghiên cứu và xây dựng nên khóa học này giúp các bạn hiểu rõ và là nền tảng cho các bạn viết lệnh LINQ nhanh và tối ưu nhất.

Có nhiều khi mọi người lúng túng trong việc xử lý LINQ hay dùng Store Procedure. Nhưng một điều không thể phủ nhận là LINQ rất tiện trong mọi trường hợp. Hơn nữa việc Unit Test, quản lý source cũng rất dễ dàng. Chúng ta không phủ nhận viết Store Procedure khi xử lý nghiệp vụ với database là rất nhanh và linh hoạt hơn LINQ nhưng nó cũng có những điểm yếu nhất định.

Việc so sánh LINQ và Store Procedure là khập khiễng, vì LINQ là thư viện làm việc trên .NET và nó hỗ trợ tuy vấn thao tác với các loại nguồn dữ liệu bao gồm File, XML, Object, JSON…còn Store Procedure là một thành phần trong Database mà thôi. Nên làm việc với LINQ không chỉ là làm việc với database mà chúng ta còn làm việc với mọi loại nguồn dữ liệu.

Hệ thống hoàn chỉnh đòi hỏi chúng ta phải kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, khóa học này TEDU hy vọng trang bị cho các bạn các kiến thức cốt lõi trong việc kiểm soát và sử dụng LINQ tốt nhất giúp các bạn tăng hiệu quả làm việc với LINQ.

Mục tiêu đạt được

Hoàn thành khóa học này các bạn sẽ:

 1. Hiểu được cơ chế của LINQ
 2. Thành thạo cú pháp truy vấn của LINQ
 3. Các lênh join trong SQL
 4. Lamda Expression
 5. Truy vấn LINQ với Object
 6. Truy vấn LINQ với Database
 7. Truy vấn LINQ với XML
 8. Tối ưu performance câu lệnh LINQ

Yêu cầu ban đầu

Các bạn cần có kiến thức cơ bản về C# và lập trình hướng đối tượng.

Nội dung chính

Khóa học này bao gồm các phần chính như sau:

 1. Giới thiệu phương pháp học tập
 2. Cơ bản về LINQ, so sánh với việc viết không LINQ.
 3. Hiểu về IEnumerable và Lamda Expression
 4. Các cơ chế trong LINQ (Func, Action Types, Custom Filters Operator)
 5. Các cơ chế truy vấn dữ liệu và tối ưu hóa
 6. Kỹ thuật join và aggregate dữ liệu trong LINQ
 7. Truy vấn XML trong LINQ
 8. Truy vấn Database với Entity trong LinQ

Chi tiết bài học

 1. Giới thiệu về khóa học và phương pháp học tập
 2. Khái niệm cơ bản về LINQ
 3. Tại sao phải dùng LINQ
 4. IQueryable và IEnumerable
 5. Tạo Extension Methods trong LINQ
 6. Hiểu về Lamda Expression
 7. Tìm hiểu về Func và Action Type
 8. So sánh cú pháp Query và Method Expression
 9. Tạo và sử dụng Custom filter operator
 10. Sử dụng từ khóa yield với Custom filter operator
 11. Các toán tử lọc
 12. Các toán tử sắp xếp kết quả
 13. Các toán tử nhóm
 14. Các toán tử Join
 15. Các toán tử chọn kết quả
 16. Các toán tử lượng hóa
 17. Các phép toán tổ hợp
 18. Các phép toán với phần tử
 19. Các toán tử so sánh bằng
 20. Toán tử nối
 21. Các toán tử generate
 22. Các phép toán với tập hợp
 23. Các phép toán phân vùng
 24. Các phép toán chuyển đổi
 25. Deffered Execution trong LINQ
 26. Immediate Execution
 27. Expression
 28. Expression tree
 29. Từ khóa let
 30. Từ khóa into
 31. Bài tập làm việc với File CSV
 32. Bài tập làm việc với JSON
 33. Làm việc với XML
 34. Làm việc với Database sử dụng Entity Framework Core
 35. Tổng kết khóa học

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên