Giới thiệu

Giới thiệu

Các bạn đang là developer thì không lạ gì với khái niệm Unit test. Một chương trình có Unit test sẽ giảm tỷ lệ bug xuống rất nhiều và tiết kiệm được rất nhiều công sức test lại những đoạn đã thay đổi và các chức năng liên quan. Để trở thành một developer giỏi thì Unit test là một trong những kỹ năng rất quan trọng không thể thiếu để giúp chất lượng code của các bạn tốt hơn, giảm rủi ro cho mã nguồn khi có thay đổi.

TEDU đã nghiên cứu và thiết kế ra khóa học này nhằm giúp các bạn đạt được điều đó. Thay vì phải tự tìm hiểu thì từ kiến thức dự án thực tế, TEDU sẽ giúp các bạn có được những hiểu biết và kỹ năng làm việc với Unit test.

Khóa học này sẽ sử dụng framework xUnit rất phổ biến trên nền tảng .NET, mã nguồn dùng để thực hiện unit testing cho khóa học này là mã nguồn của khóa học TEDU-17 Xây dựng ứng dụng với ASP.NET Core đã áp dụng các kỹ thuật rất hiện đại như .NET Core, Repository, DI, N-Layer, DDD. Vì thế áp dụng unit test vào mã nguồn này sẽ giúp các bạn gần hơn với kỹ thuật unit test trong dự án thực tế.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Bạn sẽ thành thạo Unit test và áp dụng ngay vào cấu trúc code của khóa học Xây dựng ứng dụng với ASP.NET Core mà TEDU đã thực hiện. Hiểu được các khái niệm trong Unit Test. Làm sao để code có thể unit test dễ dàng được? Điều này cũng giúp các bạn hiểu được tại sao cần dùng Depedency Injection? Tại sao phải follow SOLID.

Các bạn cũng có được sự tự tin khi hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ hỏi về kỹ năng này của  các bạn. Hãy biến mình thành số ít.

Yêu cầu đầu vào

Chỉ cần biết C# và .NET là bạn có thể học được. Ngoài ra nếu bạn đang làm việc với ứng dụng .NET rồi thì rất tốt, chúng ta có thể áp dụng được ngay.

Nội dung khóa học

 1. Giới thiệu về khóa học và phương pháp học tập
 2. Tư duy Unit test
 3. Giới thiệu tổng quan về testing
 4. Giới thiệu tổng quan về Unit test
 5. Giới thiệu về xUnit framework
 6. Một số best practice trong Unit test
 7. Giới thiệu về mã nguồn project dùng cho test
 8. Tạo cấu trúc project test trên project thực tế
 9. Cài đặt các plugin cần thiết
 10. Một số ví dụ về Unit test dùng xUnit
 11. Sự quan trọng của Depedency Injection trong Unit test
 12. Kỹ thuật Mock đối tượng để test
 13. Test tầng Repository với In Memory DB
 14. Test tầng Service với kỹ thuật Mock object
 15. Test tầng Controller API MVC
 16. Test tầng Web App MVC
 17. Test coverage trong Visual Studio Enterprise
 18. Run test bằng command line trong .NET Core.
 19. Unit test cho SQL Server sử dụng Visual Studio
 20. Kết thúc khóa học

(Chú ý: Nội dung có thể được điều chỉnh cho hợp lý trong quá trình thực hiện) 

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên