Khóa Học Mới Ra Mắt: TEDU-56 - Micro Frontend Angular Mastery

Khóa Học Mới Ra Mắt: TEDU-56 - Micro Frontend Angular Mastery

TEDU ra mắt khóa học TEDU-56 với nhiều ưu đãi lớn đến 70% cho các bạn học viên khóa Microservice TEDU-49 đến hết 30/6/2024

Xem thêm
Bài 7. Làm việc với Docker Hub

Bài 7. Làm việc với Docker Hub

Hướng dẫn sử dụng Docker Hub để lưu trữ Source Image.

Xem thêm
Bài 3. Tìm hiểu Docker Container

Bài 3. Tìm hiểu Docker Container

Tìm hiểu về các thao tác làm việc với Docker Container

Xem thêm
Bài 2. Làm việc với Docker Image

Bài 2. Làm việc với Docker Image

Hướng dẫn cơ bản về các lệnh thao tác với Docker Image

Xem thêm
Bài 1. Cài đặt Docker trên Ubuntu

Bài 1. Cài đặt Docker trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu chi tiết với các bước thiết lập.

Xem thêm
Bài 12. Góp nhặt commit với cherry-pick

Bài 12. Góp nhặt commit với cherry-pick

Hướng dẫn sử dụng lệnh cherry-pick trong Git để chọn lọc commit từ một nhánh khác.

Xem thêm
Bài 11. Khôi phục commit với Reset và Revert

Bài 11. Khôi phục commit với Reset và Revert

Cách Khôi Phục Commit Trong Git: Hướng Dẫn Chi Tiết Về Git Reset Và Git Revert

Xem thêm
Bài 10. Xử lý conflict

Bài 10. Xử lý conflict

Khám phá cách giải quyết xung đột (resolve conflict) trong quá trình merge code bằng Git. Khi làm việc trong các dự án,

Xem thêm
Bài 9. Thao tác Merge và Pull Request

Bài 9. Thao tác Merge và Pull Request

Hướng dẫn tích hợp mã nguồn từ nhánh staging sang nhánh production trong Git

Xem thêm
Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài viết hướng dẫn cách tạo, liệt kê, xóa và checkout tag trong Git. Git Tag là một cách hữu ích để đánh dấu các mốc quan trọng trong cơ sở mã nguồn, giúp quản lý phiên bản của dự án phần mềm trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 6 (32 trang)
Lên trên