Bài 12. Các thao tác chỉnh sửa cơ bản với Vim

Bài 12. Các thao tác chỉnh sửa cơ bản với Vim

Tìm hiểu về cách sử dụng trình soạn thảo Vim trên hệ điều hành Linux

Xem thêm
Bài 11. Các lệnh thao tác với tiến trình hệ thống

Bài 11. Các lệnh thao tác với tiến trình hệ thống

Tìm hiểu về các lệnh thao tác với tiến trình hệ thống trong Linux

Xem thêm
Bài 10. Các lệnh thao tác với nhóm người dùng

Bài 10. Các lệnh thao tác với nhóm người dùng

Hướng dẫn cách tạo, quản lý, và thực hiện các thao tác liên quan đến nhóm người dùng trên Ubuntu

Xem thêm
Bài 9. Các lệnh thao tác với người dùng

Bài 9. Các lệnh thao tác với người dùng

Bài viết này giúp người đọc hiểu cách quản lý người dùng trong môi trường Ubuntu và sử dụng các lệnh cơ bản để thực hiện các tác vụ quản lý người dùng như tạo, xóa, thay đổi thông tin và thực hiện các tác vụ khác.

Xem thêm
Bài 8. Các thao tác tìm kiếm tệp tin và các lệnh đường ống

Bài 8. Các thao tác tìm kiếm tệp tin và các lệnh đường ống

Hướng dẫn tìm kiếm tệp tin và sử dụng lệnh đường ống trong Linux

Xem thêm
Bài 7. Các thao tác liên kết, đồng bộ, nén tệp tin và thư mục

Bài 7. Các thao tác liên kết, đồng bộ, nén tệp tin và thư mục

Bài viết có mục tiêu hướng dẫn người đọc về cách thực hiện các thao tác liên kết, đồng bộ và nén tệp tin và thư mục.

Xem thêm
Bài 6. Các lệnh thao tác tệp tin và thư mục

Bài 6. Các lệnh thao tác tệp tin và thư mục

Bài viết cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng các lệnh Linux để quản lý tệp tin và thư mục trong môi trường Ubuntu.

Xem thêm
Bài 5. Các lệnh linux cơ bản

Bài 5. Các lệnh linux cơ bản

Bài viết tìm hiểu về các lệnh cơ bản của linux trong hệ điều hành Windows

Xem thêm
Bải 4. Thiết lập cặp SSH Key để kết nối Windows tới máy ảo Ubuntu

Bải 4. Thiết lập cặp SSH Key để kết nối Windows tới máy ảo Ubuntu

Bài viết trình bày quá trình thiết lập cặp SSH Key để tạo kết nối an toàn giữa một máy tính chạy Windows và máy chủ Ubuntu. Bằng cách sử dụng SSH Key, người dùng có thể cải thiện tính bảo mật và tiện lợi của quá trình đăng nhập vào máy chủ Ubuntu

Xem thêm
Bài 3. Thiết lập kết nối SSH tới máy chủ Ubuntu

Bài 3. Thiết lập kết nối SSH tới máy chủ Ubuntu

Bài viết này tập trung vào việc thiết lập kết nối SSH từ máy tính Windows tới máy chủ Ubuntu. Việc này cho phép người dùng điều khiển máy chủ từ xa thông qua giao diện dòng lệnh.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 11 (34 trang)
Lên trên