Làm việc với User Secrets trong ứng dụng ASP.NET Core

Làm việc với User Secrets trong ứng dụng ASP.NET Core

Chúng ta tìm hiểu cách làm việc với UserSecrets để quản lý các thông tin cấu hình nhạy cảm và bí mật của ứng dụng.

Xem thêm
Tổng quan các loại thuật toán mã hoá dữ liệu

Tổng quan các loại thuật toán mã hoá dữ liệu

Bài viết rất hay giới thiệu về tổng quan các loại thuật toán mã hoá dữ liệu dành cho những bạn nào muốn tìm hiểu về thuật toán mã hoá.

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 5: Rỏ rỉ thông tin máy chủ

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 5: Rỏ rỉ thông tin máy chủ

Các thông tin về phiên bản được sử dụng bởi một kẻ tấn công sẽ khai thác để tấn công vào hệ thống.

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 4: Upload các tệp tin có hại

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 4: Upload các tệp tin có hại

Qua 3 bài trước chúng ta đã từng tìm hiểu về cách bảo vệ tất cả các trường nhập liệu. Nhưng chúng ta đã bỏ qua một trường chính là trường File Upload

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 3: Tấn công Cross-Site Scripting (XSS)

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 3: Tấn công Cross-Site Scripting (XSS)

Tấn công Cross-site Scripting (XSS) là cách tấn công bằng việc đẩy các đoạn mã javascript vào hệ thống thông qua các trường nhập liệu

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 2:  Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 2: Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Cách tấn công CSRF này gọi là giả mạo request khi chúng giả mạo một request không phải từ chính website mà hacker sẽ giả lập request để gửi các thông tin lên server mà không qua hệ thống website.

Xem thêm
Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 1: Cấu hình Custom Error Page

Series bảo mật trong ASP.NET MVC - 1: Cấu hình Custom Error Page

Trong loại tấn công này, tin tặc sẽ lấy dữ liệu từ form được gửi lên từ người dùng và thay đổi giá trị sau đó gửi dữ liệu đã được sửa lên server

Xem thêm
7 thủ thuật giúp bảo mật ứng dụng ASP.NET developer cần biết

7 thủ thuật giúp bảo mật ứng dụng ASP.NET developer cần biết

Là một nhà phát triển web chuyên nghiệp, bạn phải biết được các chiêu thức để giúp ứng dụng bảo mật hơn. Trong bài viết này mình sẽ liệt kê và giải thích 7 thủ thuật bảo mật ứng dụng web.

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 1 (1 trang)
  • 1
Lên trên