Giới thiệu

Blazor là một Frontend Development Framework mới được xây dựng để giúp lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng Single Page với ngôn ngữ C# thay vì JavaScript. Nó cũng là một trong số các Framework giúp xây dựng chuẩn Web Assembly là một chuẩn tương lai của Web.

Blazor ra mắt từ bản .NET Core 3.0 và bao gồm 2 loại ứng dụng:

- Blazor Server: Là ứng dụng Blazor được chạy trên server generate và update DOM sử dụng SignalrR

- Blazor Web Assembly: Là ứng dụng Single Page Application client generate như bất cứ SPA nào được xây dựng bằng các frontend framework khác.

Khóa học lập trình Blazor căn bản mục đích giúp các bạn có thể có các kiến thức cơ bản nhất để có thể học các khóa lập trình dự án với Blazor

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên