Giới thiệu

Continuous Integration (CI)

Continuous Deployment (CD) Pipelines Azure DevOps

Giới thiệu

DevOps (Development and Operations), là 2 giai đoạn phát triển phần mềm mà cho dù bạn là 1 Junior hay Senior ít nhiều cũng sẽ tham gia. Khái niệm DevOps dù chỉ mới ra đời, nhưng đã gây được sự chú ý và quan tâm của rất nhiều các công ty dù lớn hay nhỏ, vì rõ ràng với DevOps, các công ty có thể realease các tính năng rất nhanh và nhanh chóng nhận được sự phản hồi để từ đó có những kế hoạch chỉnh sửa, nâng cấp phù hợp. Cùng với phương pháp Agile trong quy trình phát triển phần mềm, DevOps là một thành phần cực kỳ quan trọng giúp chu trình phát triển phần mềm tiến hoá từ mô hình Waterfall (thác nước) trước đây vốn có nhiều bất cập sang mô hình phát triển (CI - Continuous Integration) và phát hành (CD-Continuous Deployment) liên tục.

Hiểu rõ những lợi ích từ DevOps, với mong muốn đem lại cho các bạn các kiến thức hoàn chỉnh để có thể tự tin vận hành một project (.NET Core API) từ những dòng code đầu tiên cho đến một hệ thống tích hợp các quy trình CI-CD đầy đủ trong dự án thực tế kết hợp với phương pháp Agile, TEDU xin chia sẽ ra cộng đồng lập trình viên một khoá học hoàn toàn mới về DevOps trên Azure.

Giảng viên

Họ và tên: Phạm Quang Anh Kiệt

Sinh năm: 1983

Đã tốt nghiệp khoá Thạc sỹ CNTT tại trường đại học University of Wollongong, Australia. Hiện đang là Senior Software Engineer & Project Manager cho một công ty tại Úc chuyên ngành giáo dục.

Kỹ năng: Có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng bằng .NET Framework, .NET Core, NodeJS, Angular, JQuery, Design Pattern, DevOps.

Công nghệ sử dụng

 1. Azure DevOps
 2. ASP.NET Core 3x
 3. Visual Studio Code / Visual Studio
 4. SQL Server
 5. Git: Git hub, Azure Repo

Học phí và ngày phát hành

Học phí: 1.500.000

Ngày phát hành dự kiến: 2/9/2020

Nội dung dự kiến

 1. SECTION 1 – Giới thiệu

  1. Giới thiệu chung về khoá học

  2. Tạo một tài khoản Azure DevOps và giới thiệu tổng quan

  3. Tổng quan về các bước Build và Deploy một ứng dụng đơn giản trong Azure DevOps

 2. SECTION 2 – Azure DevOps

  1. DevOps thành công bao gồm những yếu tố nào? 

  2. Giới thiệu về phương pháp Agile trong quy trình phát triển phần mềm

  3. Tìm hiểu về Azure Boards

  4. Xây dựng các Teams, xác định các Work Items (User Story, Task, Bug)

  5. Sprint, Features và Epics là gì?

  6. Tìm hiểu về Board View và Board Queries

 3. SECTION 3 – Giới thiệu dự án thực tế .NET Core API và Azure DevOps

  1. Giới thiệu tổng quan về ứng dụng thực tế với .NET Core API

  2. Khởi tạo Code Repository và tìm hiểu về các quy trình: Commit, Pull Request, Review, Merge…

  3. Khởi tạo và cấu hình .NET Core CI pipeline

  4. Chạy thử .NET Core CI pipeline

  5. Tạo mới 1 Web App Service .NET Core với Azure

  6. Cấu hình .NET Core CD pipeline

  7. Chạy thử .NET Core CD pipeline

  8. Cài đặt Sonar Cloud cho CI pipeline

  9. Cài đặt WhiteSource Bolt cho CI pipeline

  10. Bảo mật cấu hình các pipelines sử dụng Azure Key Vault

  11. Validate các Pull Request với 2 cấu hình Build và Release

 4. SECTION 4 – Triển khai ứng dụng thực tế với Dotnetcore API và Azure DevOps

  1. Xây dựng cấu trúc thư mục dự án

  2. Cấu hình và triển khai Logging Service

  3. Khởi tạo các Entities và định nghĩa Repository Pattern

  4. Xử lý Requests: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE với Postman

  5. Validation các requests

  6. Triển khai Paging, Filtering, Searching, Sorting

  7. HATEOAS là gì? Lợi ích của HATEOAS

  8. JWT và Identity

  9. Documenting API với Swagger

 5. SECTION 5 – Test Plans và các Extensions

  1. Giới thiệu về Test Plans và các loại Test thường dùng

  2. Tạo 1 test plan bằng tay

  3. Chạy thử Load Test với URL

 6. SECTION 6 – Tổng kết khoá học

Phạm Quang Anh Kiệt

Họ và tên: Phạm Quang Anh Kiệt
Sinh năm: 1983 
Đã tốt nghiệp khoá Thạc sỹ CNTT tại trường đại học University of Wollongong, Australia. Hiện đang là Senior Software Engineer & Project Manager cho một công ty tại Úc chuyên ngành giáo dục.
Kỹ năng: Có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng bằng .NET Framework, .NET Core, NodeJS, Angular, JQuery, Design Pattern, DevOps

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên