Combo 4 khoá học DevOps

Giới thiệu

Combo khóa học triển khai ứng dụng để phát triển kỹ năng DevOps

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 [TEDU-42] Làm chủ Docker để chinh phục DevOps đã phát hành 2,160,000
2 [TEDU-37] Triển khai CI/CD với Azure DevOps đã phát hành 1,350,000
3 [TEDU-47] Làm chủ đám mây Azure đã phát hành 1,620,000
4 [TEDU-48] Triển khai CI/CD với Jenkins đã phát hành 720,000
Lên trên