Giới thiệu

Docker là một nền tảng để xây dựng (build), chạy (running) và vận chuyển (shipping) các ứng dụng một cách dễ dàng và linh hoạt. Đó là lý do tại sao hầu hết các công ty sử dụng nó và đang tìm kiếm các kỹ sư phần mềm hoặc DevOps có kỹ năng Docker.

Hiểu được điều đó, Tedu và giảng viên Kiệt Phạm đã mang đến cho các bạn một khóa học toàn diện và mang tính thực tiễn cao về Docker. Bạn sẽ được giới thiệu và tìm hiểu mọi thứ về Docker từ những khái niệm cơ bản cho đến nâng cao, những kiến thức cần thiết và bổ ích nhất (đã được sàng lọc qua kinh nghiệm làm dự án thực tế). Bạn sẽ cùng giảng viên xây dựng 1 dự án web full-stack, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và các tests tự động chạy trên cloud.

Giảng viên

Họ và tên: Phạm Quang Anh Kiệt

Sinh năm: 1983 

Đã tốt nghiệp khoá Thạc sỹ CNTT tại trường đại học University of Wollongong, Australia. Hiện đang là Senior Software Engineer cho 1 start up của Ý trong lĩnh vực tài chính & Project Manager cho một công ty tại Úc chuyên ngành giáo dục.

Kỹ năng: Có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng bằng .NET Framework, .NET Core, NodeJS, Angular, Vue, JQuery, Design Pattern, DevOps.

Công nghệ sử dụng

 1. Docker version 20.10.5

 2. Git: Git hub, Azure Repos

 3. Hệ điều hành: Window, Linux Ubuntu, MacOs

 4. Backend: NodeJS, Dotnetcore API

 5. Frontend: Angular, React

 6. Database: SQL Server, MongoDB

 7. Cloud: Azure

Học phí và ngày phát hành

Học phí: 2.400.000

Ngày phát hành dự kiến: 2/5/2021

Nội dung dự kiến

 1. SECTION 1 – Giới thiệu

  1. Giới thiệu chung về khoá học

  2. Các kiến thức nền cần biết trước khi học

  3. Docker là gì? Tìm hiểu tổng quan

  4. Cài đặt Docker

  5. Khởi tạo 1 docker image cơ bản

 2. SECTION 2 – Tìm hiểu về Linux

  1. Giới thiệu các hệ điều hành nhân Linux phổ biến

  2. Chạy Linux thông qua docker

  3. Tìm hiểu về Packages

  4. Linux File System

  5. Di chuyển giữa các File System

  6. Quản lý các files và Directory trong Linux

  7. Xem và chỉnh sửa file

  8. Di chuyển và điều hướng file

  9. Tìm kiếm nội dung

  10. Tìm kiếm files và directories

  11. Chaining commands là gì? Làm thế nào để thực hiện 1 loạt các commands?

  12. Tìm hiểu về Environment Variables – Phần quan trọng mà các Developers phải biết

  13. Quản lý processes trong linux

  14. Quản lý users

  15. Quản lý groups

  16. Phân quyền truy cập files, directories trong Linux

 3. SECTION 3 – Docker images

  1. Giới thiệu 

  2. Tìm hiểu Images và Containers

  3. Tạo 1 ứng dụng web sử dụng docker

  4. Tìm hiểu Dockerfile

  5. Docker Base Image là gì?

  6. Đóng gói (Include) và Exclude các Files và Directories

  7. Thực thi các chỉ thị lệnh (Commands)

  8. Cài đặt các biến môi trường

  9. Mở port cho từng images cụ thể

  10. Xác định các User truy cập

  11. Định nghĩa các Entrypoints

  12. Tăng tốc builds images

  13. Xóa Images

  14. Tagging Images

  15. Chia sẽ các Images

 4. SECTION 4 – Docker Containers

  1. Giới thiệu

  2. Khởi tạo một Container

  3. Xem logs trong Container

  4. Publishing cổng (ports) trong Container

  5. Thực thi các commands trong Container

  6. Dừng và khởi chạy Containers

  7. Xóa Containers

  8. Tìm hiểu về Containers File System

  9. Duy trì cơ sở dữ liệu (database) xuyên suốt sử dụng Volumes

  10. Sao chép các files cần thiết giữa Host và Containers

  11. Chia sẽ mã nguồn với 1 container

 5. SECTION 5 – Multi-container Applications

  1. Cài đặt Docker Compose

  2. Tạo 1 sample web application

  3. Tìm hiểu JSON và YAML

  4. Khởi tạo 1 Compose File

  5. Building Images

  6. Chạy và ngưng Application

  7. Tìm hiểu về Docker Networking

  8. Hướng dẫn xem Logs trong Docker

  9. Publish các thay đổi lên Container

  10. Migrating database thế nào?

  11. Running Tests

 6. SECTION 6 – Deploying Applications

  1. Các options cần biết trong quá trình deploy

  2. Cài đặt và tìm hiểu về Virtual Private Server

  3. Cài đặt Docker Machine

  4. Cấp phép máy chủ

  5. Kết nối tới máy chủ

  6. Định nghĩ cấu hình cho môi trường Production

  7. Giảm dung lương Image Size

  8. Deploying Ứng dụng

  9. Các vấn đề thường gặp trong quá trình deploy và cách giải quyết.

 7. SECTION 7 – Tổng kết khóa học

Phạm Quang Anh Kiệt

Họ và tên: Phạm Quang Anh Kiệt


Học vấn: Đã tốt nghiệp khoá Thạc sỹ CNTT tại trường đại học The University of Wollongong, Australia (https://www.uow.edu.au) . Hiện đang là Senior Software Engineer cho một công ty tại Úc xây dựng các dự án cho chính phủ chuyên về không gian, xã hội và môi trường (https://spatialvision.com.au).


Kỹ năng: Có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng bằng .NET Framework, .NET Core, NodeJS, Angular, JQuery, Design Pattern, DevOps

Nội dung khoá học

3 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên