Khóa học JavaScript căn bản của TEDU giúp các bạn xây lại nền tảng cho ngôn ngữ đình đám JavaScript hiện nay.