Giới thiệu

Mô tả

Đây là khoá học giúp cho các bạn có thể thành thạo tư duy phân tích và thiết kế một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu khách hàng. Với ví dụ là 10 dự án khác nhau giúp các bạn trải nghiệm qua từng loại yêu cầu cụ thể và đa dạng. Điều quan trọng hơn là các bạn sẽ dần hình thành tư duy phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Kế thừa và phát triển từ tư duy đã được logic và hệ thống hoá qua khoá học Phân tích và thiết kế CSDL theo chuẩn.

Nội dung chủ yếu là học cách nhận điện đối tượng, thuộc tính và quan hệ của chúng trong hệ thống thông qua yêu cầu khách hàng. Thiết kế làm sao để tối ưu, chuẩn hoá và xử lý ngoại lệ đồng thời có những tư duy về việc các khía cạnh khác nhau trong thiết kế CSDL.

Ngoài ra khoá học còn phổ biến cho các bạn các kiến thức về tối ưu hoá tốc độ trong Database và thực hiện query sao cho hiệu năng tốt nhất. Cách tối ưu và viết câu lệnh trong Store Procedure.

Học xong khoá học này các bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng tốt để phục vụ cho công việc của mình.

Đối tượng và yêu cầu tiên quyết

 1. Có kiến thức cơ bản về RDBMS
 2. Có kiến thức cơ bản về SQL Server
 3. Hình thức học sẽ là học online 100%

Học phí dự kiến:

 • Học phí dự kiến 1.500.000 VNĐ
 • Các học viên có tích điểm thành viên VIP được giảm trên số điểm hiện có trong tài khoản tại TEDU trong trường hợp không có khuyến mãi. Mỗi điểm sẽ được giảm 1.000 VNĐ (Sau khi giảm, số điểm vẫn giữ nguyên đồng thời cộng thêm điểm của đợt tham gia này). Mỗi 10.000 VNĐ mua khoá học sẽ quy đổi ra 1 điểm thành viên VIP.

Thời gian phát hành:

 • Thời gian phát hành: 2/9/2018
 • Sự kiện phát hành: sẽ diễn ra từ 2/9/2018 đến 6/9/2018

Nội dung khoá học

 1. Giới thiệu về cách thức học tập và hỗ trợ
 2. Cài đặt và khởi động SQL Server
 3. Các lỗi thường gặp trong SQL Server

Tư duy thiết kế cơ sở dữ liệu

 1. Các bước thiết kế CSDL
 2. Tìm các thực thể từ giao diện
 3. Tìm mối quan hệ giữa các thực thể
 4. Tìm thuộc tính của các thực thể
 5. Lựa chọn khóa tự nhiên
 6. Vẽ mô hình quan hệ
 7. Chuẩn hóa CSDL quan hệ

Các dự án thực tế

 1. Hệ thống bán hàng online
 2. Hệ thống website du lịch đa ngôn ngữ
 3. Hệ thống website rao vặt bất động sản
 4. Hệ thống website tin tức
 5. Hệ thống website học trực tuyến
 6. Hệ thống website trắc nghiệm online
 7. Hệ thống website kết bạn trực tuyến
 8. Hệ thống website thanh toán điện tử
 9. Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng
 10. Hệ thống cơ sở dữ liệu Multi-tenancy
 11. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân quyền

Các thao tác dữ liệu thường dùng

 1. Chọn một đề tài để tạo truy vấn
 2. Xây dựng các thủ tục CRUD
 3. Phân trang bản ghi với SP
 4. Dynamic SQL Command

Tối ưu tốc độ cho SQL Server

 1. Tìm hiểu tổng quan về Index
 2. Tìm hiểu về Execution Plan
 3. Thực hành về sử dụng công cụ SQL Execution Plan
 4. Sử dụng công cụ SQL Profiler
 5. Tìm hiểu các cơ chế Physical Join trong SQL
 6. Tính năng Statistic trong SQL
 7. Bảo trì index trong SQL Servers
 8. Sạc lại kiến thức về Index
 9. Các quy tắc viết lệnh để tối ưu tốc độ
 10. Các kỹ thuật index nâng cao

Tính năng nâng cao

 1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL
 2. Cách sao lưu và phục hồi CSDL
 3. Cấu hình gửi mail trong SQL Server
 4. Cấu hình Job chạy tự động trong SQL Server
 5. Merge dữ liệu giữa 2 bảng
 6. Nhập xuất dữ liệu từ File
 7. Cấu hình và sử dụng Fulltext search
 8. Làm việc với Link Server
 9. Pivot trong SQL
 10. Partition bảng trong SQL
 11. SQL Integration Service
 12. Kinh nghiệm phỏng vấn SQL
 13. Tổng kết khóa học

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên