Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án

Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án

Mã: TEDU-21

0 đánh giá Hiện tại có 75 học viên Đã có 8,865 lượt xem

Khoá học này sẽ trang bị cho các bạn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về SQL bao gồm tư duy phân tích thiết kế, tương tác và tối ưu cơ sở dữ liệu SQL Server qua 10 loại dự án.

Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án

Mô tả

Đây là khoá học giúp cho các bạn có thể thành thạo tư duy phân tích và thiết kế một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh dựa trên yêu cầu khách hàng. Với ví dụ là 10 dự án khác nhau giúp các bạn trải nghiệm qua từng loại yêu cầu cụ thể và đa dạng. Điều quan trọng hơn là các bạn sẽ dần hình thành tư duy phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Kế thừa và phát triển từ tư duy đã được logic và hệ thống hoá qua khoá học Phân tích và thiết kế CSDL theo chuẩn.

Nội dung chủ yếu là học cách nhận điện đối tượng, thuộc tính và quan hệ của chúng trong hệ thống thông qua yêu cầu khách hàng. Thiết kế làm sao để tối ưu, chuẩn hoá và xử lý ngoại lệ đồng thời có những tư duy về việc các khía cạnh khác nhau trong thiết kế CSDL.

Ngoài ra khoá học còn phổ biến cho các bạn các kiến thức về tối ưu hoá tốc độ trong Database và thực hiện query sao cho hiệu năng tốt nhất. Cách tối ưu và viết câu lệnh trong Store Procedure.

Học xong khoá học này các bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng tốt để phục vụ cho công việc của mình.

Đối tượng và yêu cầu tiên quyết

 1. Có kiến thức cơ bản về RDBMS
 2. Có kiến thức cơ bản về SQL Server
 3. Hình thức học sẽ là học online 100%

Học phí dự kiến:

 • Học phí dự kiến 1.500.000 VNĐ
 • Các học viên có tích điểm thành viên VIP được giảm trên số điểm hiện có trong tài khoản tại TEDU trong trường hợp không có khuyến mãi. Mỗi điểm sẽ được giảm 1.000 VNĐ (Sau khi giảm, số điểm vẫn giữ nguyên đồng thời cộng thêm điểm của đợt tham gia này). Mỗi 10.000 VNĐ mua khoá học sẽ quy đổi ra 1 điểm thành viên VIP.

Thời gian phát hành:

 • Thời gian phát hành: 2/9/2018
 • Sự kiện phát hành: sẽ diễn ra từ 2/9/2018 đến 6/9/2018

Nội dung khoá học

 1. Giới thiệu về cách thức học tập và hỗ trợ
 2. Cài đặt và khởi động SQL Server
 3. Các lỗi thường gặp trong SQL Server

Tư duy thiết kế cơ sở dữ liệu

 1. Các bước thiết kế CSDL
 2. Tìm các thực thể từ giao diện
 3. Tìm mối quan hệ giữa các thực thể
 4. Tìm thuộc tính của các thực thể
 5. Lựa chọn khóa tự nhiên
 6. Vẽ mô hình quan hệ
 7. Chuẩn hóa CSDL quan hệ

Các dự án thực tế

 1. Hệ thống bán hàng online
 2. Hệ thống website du lịch đa ngôn ngữ
 3. Hệ thống website rao vặt bất động sản
 4. Hệ thống website tin tức
 5. Hệ thống website học trực tuyến
 6. Hệ thống website trắc nghiệm online
 7. Hệ thống website kết bạn trực tuyến
 8. Hệ thống website thanh toán điện tử
 9. Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng
 10. Hệ thống cơ sở dữ liệu Multi-tenancy
 11. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân quyền

Các thao tác dữ liệu thường dùng

 1. Chọn một đề tài để tạo truy vấn
 2. Xây dựng các thủ tục CRUD
 3. Phân trang bản ghi với SP
 4. Dynamic SQL Command

Tối ưu tốc độ cho SQL Server

 1. Tìm hiểu tổng quan về Index
 2. Tìm hiểu về Execution Plan
 3. Thực hành về sử dụng công cụ SQL Execution Plan
 4. Sử dụng công cụ SQL Profiler
 5. Tìm hiểu các cơ chế Physical Join trong SQL
 6. Tính năng Statistic trong SQL
 7. Bảo trì index trong SQL Servers
 8. Sạc lại kiến thức về Index
 9. Các quy tắc viết lệnh để tối ưu tốc độ
 10. Các kỹ thuật index nâng cao

Tính năng nâng cao

 1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL
 2. Cách sao lưu và phục hồi CSDL
 3. Cấu hình gửi mail trong SQL Server
 4. Cấu hình Job chạy tự động trong SQL Server
 5. Merge dữ liệu giữa 2 bảng
 6. Nhập xuất dữ liệu từ File
 7. Cấu hình và sử dụng Fulltext search
 8. Làm việc với Link Server
 9. Pivot trong SQL
 10. Partition bảng trong SQL
 11. SQL Integration Service
 12. Kinh nghiệm phỏng vấn SQL
 13. Tổng kết khóa học
Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 Bài 1: Giới thiệu về cách thức học tập và hỗ trợ Sẵn sàng
2 Bài 2: Cài đặt và khởi động SQL Server Sẵn sàng
3 Bài 3: Các lỗi thường gặp trong SQL Server Sẵn sàng
4 Bài 4: Các bước thiết kế CSDL Sẵn sàng
5 Bài 5: Tìm các thực thể từ giao diện Sẵn sàng
6 Bài 6: Tìm mối quan hệ giữa các thực thể Sẵn sàng
7 Bài 7: Tìm thuộc tính của các thực thể Sẵn sàng
8 Bài 8: Lựa chọn khóa tự nhiên Sẵn sàng
9 Bài 9: Vẽ mô hình quan hệ Sẵn sàng
10 Bài 10: Quy tắc và thực hành chuẩn hoá CSDL qua ví dụ Sẵn sàng
11 Bài 11: Thiết kế CSDL bán hàng online Sẵn sàng
12 Bài 12: Thiết kế CSDL đa ngôn ngữ cho website du lịch Sẵn sàng
13 Bài 13: Thiết kế CSDL website rao vặt Bất động sản Sẵn sàng
14 Bài 14: Thiết kế CSDL website tin tức Sẵn sàng
15 Bài 15: Hệ thống website học trực tuyến Sẵn sàng
16 Bài 16: Hệ thống website trắc nghiệm online Sẵn sàng
17 Bài 17: Hệ thống website kết bạn trực tuyến Sẵn sàng
18 Bài 18: Hệ thống website thanh toán điện tử Sẵn sàng
19 Bài 19: Hệ thống cơ sở dữ liệu CRM Sẵn sàng
20 Bài 20: Thiết kế Cơ sở dữ liệu Multi-tenant Sẵn sàng
21 Bài 21: Thiết kế CSDL phân quyền Sẵn sàng
22 Bài 22: Hoàn thiện CSDL bán hàng online Sẵn sàng
23 Bài 23: Tạo các thủ tục CRUD cho sản phẩm Sẵn sàng
24 Bài 24: Phân trang sử dụng ROW OFFSET trong SQL Sẵn sàng
25 Bài 25: Sử dụng câu lệnh SQL động Sẵn sàng
26 Bài 26: Tổng quan về Index trong SQL Sẵn sàng
27 Bài 29: Công cụ SQL Profiler Sẵn sàng
28 Bài 27: Tổng quan Execution Plan Sẵn sàng
29 Bài 28: Thực hành đọc SQL Execution Plan Sẵn sàng
30 Bài 32: Bảo trì index Sẵn sàng
31 Bài 30: Các thuật toán JOIN vật lý trong SQL Sẵn sàng
32 Bài 31: Statistic trong SQL Sẵn sàng
33 Bài 37: Sao lưu và phục hồi CSDL SQL Server Sẵn sàng
34 Bài 33: Ôn lại kiến thức Index Sẵn sàng
35 Bài 34: Các quy tắc viết lệnh SQL tối ưu Sẵn sàng
36 Bài 36: Cấu trúc CSDL SQL Server Sẵn sàng
37 Bài 35: Các kỹ thuật Index nâng cao Sẵn sàng
38 Bài 38: Cấu hình gửi mail trong SQL Server Sẵn sàng
39 Bài 39: Cấu hình job chạy tự động trong SQL Sẵn sàng
40 Bài 40: Merge dữ liệu giữa 2 bảng Sẵn sàng
41 Bài 43: Tạo Link Server Sẵn sàng
42 Bài 41: Nhập xuất dữ liệu với SQL Import & Export tool Sẵn sàng
43 Bài 42: Sử dụng Full Text Search trong SQL Server Sẵn sàng
44 Bài 44: Mệnh đề Pivot và Unpivot Sẵn sàng
45 Bài 45: Phân đoạn bảng Sẵn sàng
46 Bài 46: Làm việc với SQL Server Integration Service Sẵn sàng
47 Bài 47: Kinh nghiệm phỏng vấn SQL Sẵn sàng
48 Bài 48: Tổng kết khóa học và định hướng Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào