Combo ASP.NET Core và SQL Server nâng cao

Giới thiệu

Đây là combo có hai khóa học về sử dụng ASP.NET Core để làm dự án thực tế và kỹ năng SQL nâng cao. Đây là combo phù hợp cho các bạn muốn học vừa Entity Framework lại vừa muốn học và hiểu về SQL Server hoạt động ra sao.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 [TEDU-21] Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án đã phát hành 1,350,000
2 [TEDU-53] Xây dựng ứng dụng CMS với ASP.NET Core 8.0 + Angular đã phát hành 1,710,000
Lên trên