Giới thiệu

Khóa học xây dựng dự án thực tế sử dụng phiên bản .NET mới nhất sẽ ra mắt chính thức vào cuối năm 2023 là .NET 8. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức và cách xây dựng dự án được cập nhật công nghệ mới nhất. Song song với đó, nó cũng cung cấp các best practices trong quá trình làm việc của giảng viên.

Kế hoạch ra mắt: 10/9/2023

Một số best practice phải kể đến như:

  1. Clean Architecture

  2. Distributed Architecture

  3. API Client generate

  4. Domain Driven Design

Khóa học này sử dụng Angular làm hệ quản trị cho administrator, đây là một trong những frontend framework phổ biến nhất giúp bạn có thêm cả kỹ năng làm việc với frontend, để hướng tới trở thành full stack developer.

Phần website, sẽ sử dụng công nghệ ASP.NET Core MVC để giúp các bạn củng cố thêm kiến thức về mô hình MVC, bổ trợ cho phần REST API trong phần quản trị. Đây sẽ là kỹ năng xuyên suốt toàn bộ khóa học sát với thực tế nhất. Khi mà các dự án trong thực tế gần như 100% sử dụng mô hình REST API và MVC.

Cụ thể ứng dụng chúng ta sẽ xây dựng là một CMS để giúp chúng ta tạo một blog hiển thị bài viết và quản trị website.

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên