Khóa học Angular 2 căn bản

Khóa học Angular 2 căn bản

Mã: TEDU-11

0 đánh giá Hiện tại có 1088 học viên Đã có 13,709 lượt xem

Khóa học Angular2 cơ bản giới thiệu tổng quan về Angular2 như kiến trúc, các thành phần của Angular2, giúp các bạn tiếp cận nhanh nhất với Angular2.

Khóa học Angular 2 căn bản

Angular 2 là một framework hoàn chỉnh phát triển bởi Google, nó kế thừa các tính năng của AngularJS phiên bản 1 và phát triển đột phá với các tính năng và kiến trúc mới giúp cho việc xây dựng ứng dụng Web và Mobile dễ dàng hơn.

Tại sao chúng ta nên dùng Angular 2:

  • Angular2 có tốc độ tốt hơn AngularJS
  • Hỗ trợ TypeScript với các tính năng của ES6 mạnh mẽ
  • Kiến trúc hướng Component dễ dàng tháo lắp và mở rộng.
  • Hỗ trợ bởi nhiều các modules sẵn có của NPM
  • Cách viết hiện đại và dễ bảo trì

Để học tốt khóa học Angular 2 này các bạn cần có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và hơn hết các bạn cần học trước khóa học ES6 và TypeScript căn bản trước khi bắt đầu sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn. 

Khóa học Angular2 cơ bản có các nội dung tổng quát về các thành phần và kiến trúc của Angular2 thông qua các ví dụ sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời mình sẽ cố gắng giúp các bạn hiểu được tác dụng của nó trong dự án thực tế.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới các khóa học của TEDU.

Thứ tự Tên bài học Trạng thái Xem ngay
1 Angular 2 căn bản - Bài 1: Giới thiệu về Angular 2 Sẵn sàng Xem ngay
2 Angular 2 căn bản - Bài 2: Kiến trúc Angular 2 Sẵn sàng Xem ngay
3 Angular 2 căn bản - Bài 3: Cài đặt môi trường và tạo Hello World app Sẵn sàng Xem ngay
4 Angular 2 căn bản - Bài 4: Hiểu về các thành phần của ứng dụng Sẵn sàng Xem ngay
5 Angular 2 căn bản - Bài 5: Tạo mới 1 component Sẵn sàng Xem ngay
6 Angular 2 căn bản - Bài 6: Áp dụng CSS cho component Sẵn sàng Xem ngay
7 Angular 2 căn bản - Bài 7: One way binding Sẵn sàng Xem ngay
8 Angular 2 căn bản - Bài 8: Binding class và style cho element Sẵn sàng Xem ngay
9 Angular 2 căn bản - Bài 9: Event binding Sẵn sàng Xem ngay
10 Angular 2 căn bản - Bài 10: Two way binding Sẵn sàng Xem ngay
11 Angular 2 căn bản - Bài 11: Stuctural directives Sẵn sàng Xem ngay
12 Angular 2 căn bản - Bài 12: Attribute Directives Sẵn sàng Xem ngay
13 Angular 2 căn bản - Bài 13. Sự Tương tác giữa các component Sẵn sàng Xem ngay
14 Angular 2 căn bản - Bài 14: Cách tạo và sử dụng Pipes Sẵn sàng Xem ngay
15 Angular 2 căn bản - Bài 15: Xây dựng Form từ template Sẵn sàng Xem ngay
16 Angular 2 căn bản - Bài 16: Form validation - phần 1 Sẵn sàng Xem ngay
17 Angular 2 căn bản - Bài 17: Form validation - phần 2 Sẵn sàng Xem ngay
18 Angular 2 căn bản - Bài 18: Làm việc với Services Sẵn sàng Xem ngay
19 Angular 2 căn bản - Bài 19: Khái niệm về Observable và Promise Sẵn sàng Xem ngay
20 Angular 2 căn bản - Bài 20: Làm việc với Http Service và Observable Sẵn sàng Xem ngay
21 Angular 2 căn bản - Bài 21: Cách sử dụng routing trong Angular 2 Sẵn sàng Xem ngay
22 Angular 2 căn bản - Bài 22: Redirect với Routing Sẵn sàng Xem ngay
23 Angular 2 căn bản - Bài 23: Gửi và nhận parameter trên URL Sẵn sàng Xem ngay
24 Angular 2 căn bản - Bài 24: Định nghia child routes Sẵn sàng Xem ngay
25 Angular 2 căn bản - Bài 25: Điều khiển truy cập trong Route Sẵn sàng Xem ngay
26 Angular 2 căn bản - Bài 26: Truyền tham số tùy chọn Sẵn sàng Xem ngay
27 Angular 2 căn bản - Bài 27: POST và PUT trong Http Service Sẵn sàng Xem ngay
28 Angular 2 căn bản - Bài 28: Phương thức DELETE trong Http Sẵn sàng Xem ngay
29 Angular 2 căn bản - Bài 29: Tìm kiếm trong bảng Sẵn sàng Xem ngay
30 Angular 2 căn bản - Bài 30: Định hướng và kết thúc khóa học Sẵn sàng Xem ngay

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào