Giới thiệu

Angular 2 là một framework hoàn chỉnh phát triển bởi Google, nó kế thừa các tính năng của AngularJS phiên bản 1 và phát triển đột phá với các tính năng và kiến trúc mới giúp cho việc xây dựng ứng dụng Web và Mobile dễ dàng hơn.

Tại sao chúng ta nên dùng Angular 2:

  • Angular2 có tốc độ tốt hơn AngularJS
  • Hỗ trợ TypeScript với các tính năng của ES6 mạnh mẽ
  • Kiến trúc hướng Component dễ dàng tháo lắp và mở rộng.
  • Hỗ trợ bởi nhiều các modules sẵn có của NPM
  • Cách viết hiện đại và dễ bảo trì

Để học tốt khóa học Angular 2 này các bạn cần có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và hơn hết các bạn cần học trước khóa học ES6 và TypeScript căn bản trước khi bắt đầu sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn. 

Khóa học Angular2 cơ bản có các nội dung tổng quát về các thành phần và kiến trúc của Angular2 thông qua các ví dụ sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Đồng thời mình sẽ cố gắng giúp các bạn hiểu được tác dụng của nó trong dự án thực tế.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới các khóa học của TEDU.

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

1 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên