Khóa học sử dụng TypeScript căn bản

Khóa học sử dụng TypeScript căn bản

Mã: TEDU-10

0 đánh giá Đã có 7,786 lượt xem

Khóa học TypeScript căn bản là khóa học miễn phí của TEDU giới thiệu cho các bạn làm quen với một ngôn ngữ gọi là TypeScript dùng để phát triển ứng dụng phía client. Giúp bạn có nền tảng tốt để học Angular2

Khóa học sử dụng TypeScript căn bản

Khóa học TypeScript căn bản là khóa học miễn phí của TEDU giới thiệu cho các bạn làm quen với một ngôn ngữ gọi là TypeScript dùng để phát triển ứng dụng phía client. Giúp bạn có nền tảng tốt để học Angular2.

TypeScript là một ngôn ngữ  lập trình mã nguồn mở, hay còn gọi là superset của JavaScript được phát triển bởi Microsoft được ra mắt lần đầu năm 2012, bổ sung các tính năng của lập trình hướng đối tượng từ C#.

Với khóa học TypeScript các bạn sẽ hiểu được các cú pháp của ES6 (một chuẩn viết code mới của JS) và cách hoạt động cũng như tính năng của TypeScript.

Đây là tiền đề vững chắc cho việc học framework Angular2 vốn đa phần sử dụng TypeScript để coding thay vì dùng JavaScript thuần. Sau khi viết TypeScript thì trình dịch code (transpiler) sẽ dịch TypeScript sang JavaScript thuần để trình duyệt có thể hiểu.

Với TypeScript bạn sẽ viết code ít hơn, dễ dàng debug hơn đồng thời nó cũng gần hơn với ngôn ngữ C# phía backend và lập trình hướng đối tượng với các kiểu dữ liệu, validate cú pháp chỉn chu hơn.

Trong khóa học này TEDU sẽ sử dụng Visual Studio Code để  hướng dẫn các bạn viết code với các tính năng của TypeScript. Các bạn sẽ làm quen dần để học tốt hơn với framework mới nhất của Angular là Angular2 dùng để phát triển ứng dụng Web Single Page Application.

Nội dung của khóa học bao gồm gần 40 video với các tính năng được giới thiệu của TypeScript giúp các bạn hiểu tổng quan nhất về ngôn ngữ này.

Chúc các bạn học tốt.

Thứ tự Tên bài học Trạng thái Xem ngay
1 Bài 1: Giới thiệu ECMA Script và TypeScript Sẵn sàng Xem ngay
2 Bài 2: Cài đặt môi trường cho TypeScript Sẵn sàng Xem ngay
3 Bài 3: Hoisting trong JavaScript Sẵn sàng Xem ngay
4 Bài 4. Từ khóa let trong TypeScript Sẵn sàng Xem ngay
5 Bài 5: Từ khóa let trong vòng for Sẵn sàng Xem ngay
6 Bài 6: Từ khóa const Sẵn sàng Xem ngay
7 Bài 7: Các kiểu dữ liệu trong TypeScript Sẵn sàng Xem ngay
8 Bài 8: Arrow function Sẵn sàng Xem ngay
9 Bài 9: Từ khóa this Sẵn sàng Xem ngay
10 Bài 10: Giá trị mặc định cho tham số của function Sẵn sàng Xem ngay
11 TypeScript căn bản - Bài 11: Rest Parameter Sẵn sàng Xem ngay
12 TypeScript căn bản - Bài 12: Spread parameter Sẵn sàng Xem ngay
13 TypeScript căn bản - Bài 13: Bóc tách Array Sẵn sàng Xem ngay
14 TypeScript căn bản - Bài 14: Bóc tách object Sẵn sàng Xem ngay
15 TypeScript căn bản - Bài 15: String templates và cách đẩy code lên Github Sẵn sàng Xem ngay
16 TypeScript căn bản - Bài 16: Vòng lặp for of Sẵn sàng Xem ngay
17 TypeScript căn bản - Bài 17: Khai báo class Sẵn sàng Xem ngay
18 TypeScript căn bản - Bài 18: Khai báo phương thức trong Class Sẵn sàng Xem ngay
19 ES6 - Bài 19: Kế thừa class trong ES6 Sẵn sàng Xem ngay
20 Bài 20: Giới thiệu về Modules trong ES6 Sẵn sàng Xem ngay
21 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 21: Cách cài đặt Module Loader Sẵn sàng Xem ngay
22 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 22: Export và import trong Modules Sẵn sàng Xem ngay
23 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 23: Default exports Sẵn sàng Xem ngay
24 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 24: Export Functions và Class Sẵn sàng Xem ngay
25 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 25: Kiểu Array và Tuples Sẵn sàng Xem ngay
26 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 26: Sử dụng constructor Sẵn sàng Xem ngay
27 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 27: Interface Sẵn sàng Xem ngay
28 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 28: Decorators Sẵn sàng Xem ngay
29 ES6 & TypeScript căn bản - Bài 29: Kết thúc khóa học Sẵn sàng Xem ngay

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào