Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM

Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM

Mã: TEDU-24

0 đánh giá Hiện tại có 3 học viên Đã có 1,277 lượt xem

Bạn dùng LINQ to Entity bạn đã nắm chắc ngôn ngữ SQL chưa? Làm sao để tổ chức tốt một hệ thống Backend trong .NET Core cùng các khái niệm đi kèm với nó? Ngoài ra khoá học này còn cung cấp nhiều hơn thế.

Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM

Giới thiệu

Bạn dùng LINQ to Entity bạn đã nắm chắc ngôn ngữ SQL chưa? Làm sao để tổ chức tốt một hệ thống Backend trong .NET Core cùng các khái niệm đi kèm với nó? Ngoài ra khoá học này còn cung cấp nhiều hơn thế.

Khoá học này thiết kế theo phương pháp mới xây dựng một REST API chuẩn REST từng bước sau đó refactoring code theo Design Pattern.

Khi các bạn học về ASP.NET MVC nói riêng và lập trình nói chung thì cái quan trọng nhất không phải cách code mà quan trọng nhất là tư duy. Với các bạn mới học thì tư duy chưa đủ sắc bén để học các pattern và hiểu được cách hoạt động của nó cũng như là lợi ích của nó.

Chính vì thế TEDU đã nghiên cứu và thiết kế ra khoá học này nhằm mục đích giúp các bạn mới học có thể tự tay code từ đầu một Solution xây dựng WebAPI theo chuẩn RESTful để phục vụ frontend như ứng dụng SPA hay ứng dụng Mobile.

Ngoài ra khoá học còn trang bị cho các bạn các kỹ năng nâng cao như:

 • ASP.NET MVC Lifecycle
 • Sử dụng Docker
 • Thiết kế CSDL cho sản phẩm có thuộc tính động
 • Đa ngôn ngữ trong thiết kế CSDL
 • Cách viết thủ tục trong SQL tối ưu.
 • Nắm chắc về REST và RESTful API

Nội dung khoá học này bao gồm 2 bước:

 1. Bước 1: Xây dựng project từ đầu sử dụng REST API và MVC căn bản để coding. Giúp các bạn hiểu cách code dự án.
 2. Bước 2: Chuyển đổi dần code của các bạn thành từng lớp và theo các pattern nhằm tối ưu code dần.

Với 2 bước này các bạn sẽ lĩnh hội được cả 2 mặt của vấn đề và giúp các bạn hiểu sâu hơn về Design Pattern.

Nội dung khoá học

 1. Giới thiệu tổng quan khóa học
 2. Giới thiệu .NET Core và ASP.NET Core
 3. Cài đặt Visual Studio và SQL Server
 4. Sử dụng Visual Studio Code
 5. Tạo project Web API và mổ sẻ thành phần của nó.
 6. Tìm hiểu vòng đời request ASP.NET MVC lifecycle
 7. Lý thuyết về REST và RESTful API
 8. Thiết kế chức năng hệ thống
 9. Thiết kế cơ sở dữ liệu
 10. Cơ sở dữ liệu cho sản phẩm thuộc tính động
 11. Cơ sở dữ liệu cho đa ngôn ngữ
 12. Thực thiện tạo các API đầu tiên.
 13. Tích hợp Swagger
 14. Tìm hiểu về Micro-ORM Dapper
 15. Tìm hiểu cơ chế Model binding
 16. Tìm hiểu cơ chế Filters qua Common validation model
 17. Các kiểu dữ liệu trả về
 18. Global Handle Exception và sử dụng middleware
 19. Cài đặt logging cho Web API
 20. Truy vấn đa ngôn ngữ
 21. Tích hợp ASP.NET Core Identity
 22. Chứng thực WebAPI và sử dụng JWT Token
 23. Phân quyền cho API
 24. Áp dụng quyền trên API
 25. Cấu trúc lại source code – Phần 1 – Tách tầng
 26. Cấu trúc lại source code – Phần 2 – Sử dụng Design Pattern DI
 27. Cấu trúc lại source code – Phần 3 – Sử dụng Repository
 28. Tạo các Store procedure CRUD
 29. Tạo và cập nhật thuộc tính động
 30. Truy vấn thuộc tính sản phẩm động
 31. Quản lý transaction trong tạo đơn hàng
 32. Truy vấn báo cáo doanh số
 33. Triển khai Memory Caching và Distributed Caching
 34. Tìm hiểu về Docker
 35. Deploy API lên IIS và cách sử dụng IIS
 36. Deploy Web API lên Azure
 37. Call WebAPI sử dụng Console Application
 38. Tổng kết khóa học
Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 1. Giới thiệu tổng quan khóa học Sẵn sàng
2 2. Giới thiệu .NET Core và ASP.NET Core Sẵn sàng
3 3. Cài đặt Visual Studio và SQL Server Sẵn sàng
4 4. Sử dụng Visual Studio Code Sẵn sàng
5 5. Tạo project Web API và mổ sẻ thành phần của nó. Sẵn sàng
6 6. Tìm hiểu vòng đời request ASP.NET MVC lifecycle Sẵn sàng
7 7. Lý thuyết về REST và RESTful API Sẵn sàng
8 8. Thiết kế chức năng hệ thống Sẵn sàng
9 9. Thiết kế cơ sở dữ liệu Sẵn sàng
10 10. Nâng cấp CSDL sản phẩm thuộc tính động Sẵn sàng
11 11. Nâng cấp CSDL hỗ trợ đa ngôn ngữ Sẵn sàng
12 12. Cách sử dụng các API cơ bản Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào