Giới thiệu

Giới thiệu

Bạn dùng LINQ to Entity bạn đã nắm chắc ngôn ngữ SQL chưa? Làm sao để tổ chức tốt một hệ thống Backend trong .NET Core cùng các khái niệm đi kèm với nó? Ngoài ra khoá học này còn cung cấp nhiều hơn thế.

Khoá học này thiết kế theo phương pháp mới xây dựng một REST API chuẩn REST từng bước sau đó refactoring code theo Design Pattern.

Khi các bạn học về ASP.NET MVC nói riêng và lập trình nói chung thì cái quan trọng nhất không phải cách code mà quan trọng nhất là tư duy. Với các bạn mới học thì tư duy chưa đủ sắc bén để học các pattern và hiểu được cách hoạt động của nó cũng như là lợi ích của nó.

Chính vì thế TEDU đã nghiên cứu và thiết kế ra khoá học này nhằm mục đích giúp các bạn mới học có thể tự tay code từ đầu một Solution xây dựng WebAPI theo chuẩn RESTful để phục vụ frontend như ứng dụng SPA hay ứng dụng Mobile.

Ngoài ra khoá học còn trang bị cho các bạn các kỹ năng nâng cao như:

 • ASP.NET MVC Lifecycle
 • Sử dụng Docker
 • Thiết kế CSDL cho sản phẩm có thuộc tính động
 • Đa ngôn ngữ trong thiết kế CSDL
 • Cách viết thủ tục trong SQL tối ưu.
 • Nắm chắc về REST và RESTful API

Nội dung khoá học này bao gồm 2 bước:

 1. Bước 1: Xây dựng project từ đầu sử dụng REST API và MVC căn bản để coding. Giúp các bạn hiểu cách code dự án.
 2. Bước 2: Chuyển đổi dần code của các bạn thành từng lớp và theo các pattern nhằm tối ưu code dần.

Với 2 bước này các bạn sẽ lĩnh hội được cả 2 mặt của vấn đề và giúp các bạn hiểu sâu hơn về Design Pattern.

Nội dung khoá học

 1. Giới thiệu tổng quan khóa học
 2. Giới thiệu .NET Core và ASP.NET Core
 3. Cài đặt Visual Studio và SQL Server
 4. Sử dụng Visual Studio Code
 5. Tạo project Web API và mổ sẻ thành phần của nó.
 6. Tìm hiểu vòng đời request ASP.NET MVC lifecycle
 7. Lý thuyết về REST và RESTful API
 8. Thiết kế chức năng hệ thống
 9. Thiết kế cơ sở dữ liệu
 10. Cơ sở dữ liệu cho sản phẩm thuộc tính động
 11. Cơ sở dữ liệu cho đa ngôn ngữ
 12. Thực thiện tạo các API đầu tiên.
 13. Tích hợp Swagger
 14. Tìm hiểu về Micro-ORM Dapper
 15. Tìm hiểu cơ chế Model binding
 16. Tạo các API CRUD
 17. Phân trang dữ liệu với Store Procedure
 18. Tìm hiểu cơ chế Filters qua Common validation model
 19. Các kiểu dữ liệu trả về
 20. Global Handle Exception và sử dụng middleware
 21. Cài đặt logging cho Web API
 22.  Tích hợp đa ngôn ngữ
 23. Truy vấn đa ngôn ngữ
 24. Mở rộng các truy vấn khác
 25. Tích hợp ASP.NET Core Identity
 26. Chứng thực WebAPI cấp Claim qua JWT Token
 27. Tạo API quản lý nhóm quyền
 28. Tạo API quản lý người dùng
 29. Tạo API quản lý chức năng
 30. Tạo API cấp quyền cho cho nhóm người dùng trên chức năng
 31. Bổ sung thêm về đa ngôn ngữ
 32. Phân quyền cho nhóm user
 33. Áp dụng quyền trên API
 34. Cấu trúc lại source code – Phần 1 – Tách tầng và tạo Repository
 35. Cấu trúc lại source code – Phần 2 – Sử dụng Design Pattern DI
 36. Truy vấn thuộc tính sản phẩm động
 37. Deloy ứng dụng lên Microsoft Azure
 38. Deploy Web API sử dụng Docker

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

1 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên