Combo full lộ trình khoá học ASP.NET Core

Giới thiệu

Combo này là combo toàn các khóa ASP.NET Core bao gồm 3 khóa:

- TEDU 17: Làm dự án .NET Core với Jquery

- TEDU 24: Làm web API với .NET Core và Dapper

- TEDU 35: Làm dự án .NET Core với Identity Server và Angular

Ba khóa học này trải rộng từ .NET Core, Angular đến JQuery nên rất phù hợp với các bạn muốn trở thành full stack developer. Hai khóa đầu tiên giúp bạn làm việc với .NET Core Entity Framework và Dapper SQL còn khóa thứ 3 sẽ giúp bạn hoàn chỉnh toàn bộ kỹ năng từ Backend, Frontend đến Unit test.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM đã phát hành 680,000
2 Phát triển ứng dụng trắc nghiệm sử dụng API DDD, MongoDB và Blazor đã phát hành 1,785,000
3 Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core Web API + Identity Server + Angular đã phát hành 1,360,000
Lên trên