Giới thiệu

Khóa học này sẽ học cách xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệp trực tuyến sử dụng ASP.NET Core REST API và MongoDB hoàn chỉnh. Các bạn sẽ được học các cách triển khai sử dụng công nghệ mới nhất qua 1 bài toán cụ thể là web thi trắc nghiệm.

Ứng dụng sẽ chia làm 2 phần quan trọng:

1. Phần chứng thực Provider sử dụng Identity và SQL Server

2. Phần backend API sử dụng hướng tiếp cận DDD (Domain Drivent Design, CQRS, MongoDB

3. Phần frontend sử dụng Blazor WebAssembly

Đây là mô hình một ứng dụng hoàn chỉnh tiến tới Microservice dần dần, điều này giúp cho các bạn hiểu được một ứng dụng thực tế nó sẽ như thế nào. Khóa học này chứa rất nhiều các kiến thức và pattern mới sát với thực tế triển khai ứng dụng giúp ứng dụng dễ bảo trì, mở rộng sau này.

MongoDB là một cơ sở dữ liệu dạng NoSQL lưu trữ dữ liệu dạng Document và Nested Documents thay vì quan hệ như RDBMS (SQL Server, MySQL, Oracle hay PostgreSQL...) phù hợp các dữ liệu phức tạp dạng Object lồng nhau giúp query nhanh hơn và nó phù hợp với bài toán quản lý câu hỏi và trắc nghiệm.

Identity Server là một Identity Provider rất phổ biến, trong khóa học này bạn sẽ học cách triển khai nó lưu toàn bộ cấu hình trong cơ sở dữ liệu thay vì ở dưới config code. Nó dùng để SSO (Signle Sign On) cho toàn bộ ứng dụng con bao gồm Admin, Client và sau này là Mobile.

Blazor là một frontend web framework cho phép phát triển ứng dụng Web SPA sử dụng ngôn ngữ C# thay vì JavaScript. Chúng ta sử dụng Blazor WebAssembly để xây dựng ứng dụng SPA theo chuẩn WebAssembly được W3C đưa ra năm 2017.

Nội dung dự kiến:

1 Giới thiệu tổng quan khóa học 
2 Xây dựng Work Breakdown Structure 
3 Giới thiệu nghiệp vụ
4 Giới thiệu mô hình hệ thống
5 Chiến lược Domain Driven Design
6 Chiến thuận Domain Driven Design
7 Tìm hiểu về MongoDB và tư duy thiết kế NoSQL 
8 Xác định user case và luồng dữ liệu 
9 Giới thiệu Clean Architecture 
10 Cài đặt môi trường phát triển
11 Chạy Docker Container cho MongoDB và SQL Server
12 Tạo Solution with Clean Architecture (VSCODE)
13 Tạo Identity Server Project 
14 Cấu hình Identity Server 
15 Seeding dữ liệu vào DB 
16 Thiết kế phần domain Entity 
17 Thiết kế phần Application 
18 Thiết kế phần API theo chuẩn REST 
19 Tích hợp API Versioning 
20 Tích hợp Logging với Serilog 
21 Tích hợp CQRS với Mediator 
22 Thiết kế phần Infrastructure 
23 Cài đặt và kết nối với MongoDB 
24 Tích hợp Health check cho API 
25 Seeding data vào MongoDB khi khởi động ứng dụng 
26 Tích hợp chứng thực vào Identity Server 
27 Tạo administration project bằng Blazor WebAssembly 
28 Đăng nhập cho Admin project với Identity Server 
29 Quản lý danh mục câu hỏi 
30 Quản lý danh sách câu hỏi 
31 Quản lý câu trả lời 
32 Quản lý đề thi 
33 Xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệm 
34 Đăng nhập với Identity Server 
35 Hiển thị danh sách đề thi 
36 Chi tiết đề thi 
37 Hiển thị bài thi 
38 Tính thời gian đếm ngược 
39 Submit bài thi 
40 Tính điểm cho học viên 
41 Xem lịch sử thi 
42 Xem chi tiết đáp án thi 
43 Triển khai ứng dụng sử dụng Docker 
44 Kết thúc khóa học 

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

3 đánh giá

Gửi đánh giá
 • Jack

  11/03/2024

  83/ không có chương trình khuyến mãi khóa học này nê a Toàn ơi

 • Ly Gia

  10/03/2022

  sao nội dung ở phần giới thiệu với phần chi tiết khóa học lại khác nhau vậy admin phần giới thiệu thì ghi là triển khai lên docker trong nội dung chính thức lại triển khai lên iis windows :v

 • Đàm Văn Phương

  23/01/2022

  khoá học này cho em hỏi a có làm phần giới hạn đăng nhập 1 tài khoản trên nhiều thiết bị hay ko vd như e học tiếng anh của topica thì thấy nó dùng 1 tài khoản nếu mở 2 trình duyệt cùng đăng nhập thì nó trình duyệt này đăng nhập được trình duyệt khác tự thoát ra để nó phân quyền bán các gói học theo tài khoản thường hay pro ý

Lên trên