Giới thiệu

Giới thiệu khoá học

Khoá học này tiếp nối sự thành công của TEDU-17 từ năm 2017 với việc Xây dựng ứng dụng Website bán hàng mới ASP.NET Core từ 1.1 đến 2.1 rồi nâng cấp lên. Đây là khoá học remake của TEDU-17 nhưng được nâng cấp kỹ hơn về từng nội dung thực hành cũng như lý thuyết để các bạn có thể nắm rõ hơn về công nghệ .NET.

Trong khoá học này chúng ta sẽ xây dựng 1 ứng dụng web bán hàng từ đầu đến cuối từ chưa có gì đến một ứng dụng hoàn chỉnh.

Yêu cầu đầu vào

Để học được tốt khoá học này các bạn cần các kỹ năng sau:

 1. HTML, CSS và JavaScript căn bản

 2. C# căn bản

 3. SQL Server căn bản

 4. Có kiến thức ASP.NET Core và Web Development cơ bản.

 5. Hiểu biết cơ bản về Angular

 6. Hiểu về cơ chế Authentication và Authorization với Identity Server

 7. Hiểu cơ bản về Entity Framework và LINQ

 8. Hiểu về các design pattern và Clean Architecture

Mục tiêu đạt được

 • Hiểu rõ và thực hành tốt với ứng dụng .NET 6

 • Xây dựng cấu trúc ứng dụng hoàn chỉnh

 • Nắm được mô hình MVC và REST API

 • Xây dựng cơ chế authentication và authorization sử dụng ASP.NET Identity

 • Sử dụng Automapper

 • Xây dựng ứng dụng chuẩn Clean Architecture

 • Hiểu rõ cơ chế Dependency Injection

 • Nắm được cách kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng Entity Framework Core và Dapper ORM.

 • Sử dụng tốt JQuery để tương tác với REST API

Nội dung khóa học

Chương 1: Giới thiệu về khóa học và kế hoạch phát triển ứng dụng

1. Giới thiệu tổng quan khóa học
2. Cách học lập trình trực tuyến sao cho hiệu quả
3. Cách thức tương tác với giảng viên
4. Xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng
5. Định nghĩa tiêu chuẩn đầu  ra

Chương 2: Tổng quan về công nghệ và nghiệp vụ

1. Giới thiệu .NET 6 và các khái niệm
2. Tìm hiểu Dependency Injection và Request Pipeline
3. Tìm hiểu về Angular
4. Tìm hiểu về Identity Server
5. Tóm tắt về nghiệp vụ quản lý bán hàng

Chương 3: Tìm hiểu về ABP Framework

1. Giới thiệu về ABP Framework

2. Hiểu về Clean Architecture

3. Cấu trúc solution của ABP Framework

4. Cách setup và chạy một solution ABP Framework

Chương 4: Xây dựng hạ tầng dự án

1.  Migrate database mặc định trong ABP Framework
2.  Thiết kế cơ sở dữ liệu bán hàng
3.  Cách tạo các Entity trong ABP Framework
4.  Migrate entity vào cơ sở dữ liệu
5.  Seeding data master cho ứng dụng
6.  Testing tích hợp với Identity Server
7.  Testing login với Angular Application đến Identity Server

Chương 5: Xây dựng Backend REST API với ABP Framework

1. Phân tích nghiệp vụ hệ thống bán hàng
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu bán hàng
3. Mô hình hóa database vào entity
4. Cấu hình sử dụng Fluent Configuration
5. Migrate dữ liệu tạo bảng
6. Tạo tầng Domain Repository cho sản phẩm
7. Tạo tầng Application Service cho sản phẩm
8. Lọc dữ liệu và phân trang sản phẩm
9. Tạo sản phẩm mới
10. Cập nhật sản phẩm
11.  Xóa nhiều sản phẩm

Chương 6: Xây dựng ứng dụng SPA sử dụng Angular

   1. Setup structure dự án
2. Tích hợp Template 
3. Xây dựng cơ chế routing
4. Đăng nhập hệ thống
5. Refresh token
6. Authorization
7. Quản lý role
8. Phân quyền cho role sử dụng ABP Framework
9. Quản lý người dùng
10. Phân người dùng vào các quyền
11. Reset mật khẩu
12. Thay đổi email
13. Quản lý loại sản phẩm
14. Quản lý sản phẩm
15. Upload ảnh cho sản phẩm

Chương 7: Xây dựng ứng dụng Web Client cho end user

1. Xây dựng cấu trúc ứng dụng
2. Authorization với Identity Server
3. Ghép giao diện HTML
4. Xây dựng tính năng menu và Viewcomponent dùng chung
5. Đăng nhập
6. Gửi mail cho thành viên
7. Đăng ký thành viên
8. Hiển thị menu sản phẩm
9. Hiển thị danh sách sản phẩm
10. Hiển thị chi tiết sản phẩm
11. Trang giỏ hàng
12. Trang checkout
13. Trang thanh toán
14. Gửi mail thanh toán thành công
15. Tích hợp thanh toán
16. Hiển thị trang tin tức
17. Hiển thị trang liên hệ
18. Hiển thị trang giới thiệu 

Chương 8: Triển khai ứng dụng trên CentOS + Nginx Server

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Toàn Bạch

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Nội dung khoá học

2 đánh giá

Gửi đánh giá
 • Nguyen Rem

  26/12/2022

  Khoá học này sẽ giúp cho bạn nào muốn thực sự đi sâu vào phần thực hành nên nó sẽ không dành cho những đối tượng muốn kiểu chuyên sâu cực kì vào lý thuyết . Nhưng không có nghĩa là không có phần lý thuyết , trong khoá học anh Toàn cũng đã rất cố gắng gài gắm những điểm lý thuyết trọng tâm nhất về Abp framework , các tư duy khi viết code cũng được anh làm rõ trong các video của mình . Cách anh Toàn hỗ trợ các bạn mình thấy rất cũng chu đáo , nếu bạn không hiểu thì các bạn hoàn toàn có thể nhắn trực tiếp để được anh TeamView cho luôn . Hơn nữa mình thấy phần cơ sở dữ liệu của dự án này cũng rất là Ngon :D --Cũng sẽ được anh trình bày ở video luôn-- . Nhìn tổng thể thì mình thấy rất ổn với số tiền mà cách bạn sẽ phải bỏ ra .Vừa giúp tích kiệm thời gian và chi phí

 • Pham Quang Anh Kiet

  12/11/2022

  Khoá học cực kỳ chất lượng. Bản thân mình cũng đã dùng Abp cách đây nhiều năm và cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm nhưng học khoá này xong vẫn cảm thấy rất phê. Quan trọng là cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của giảng viên rất dễ hiểu và giúp mình tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Lên trên