Giới thiệu

Nội dung chính:

 • - Build a completed application from scratch
 • - Database design
 • - Admin page for management
 • - Frontend page for customer
 • - Entity framework code first
 • - Git source control

Technologies:

 • - ASP.NET Core 3.1
 • - Entity Framework Core 3.1
 • - SQL Server 2017
 • - C# 8.0

Required skills:

 • - HTML & CSS
 • - Javascript basic
 • - C# basic
 • - SQL Server basic

--------------------------------------------------

TEDU.COM.VN

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader

Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Nội dung khoá học

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên