Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core

Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core

Mã: TEDU-17

3 đánh giá Hiện tại có 255 học viên Đã có 32,444 lượt xem

Khóa học lập trình ứng dụng web với nền tảng ASP.NET Core của Microsoft sử dụng công nghệ mới nhất với structure design tối ưu cải tiến. Giảm 50% cho tất cả học viên cũ các khoá TEDU01 và TEDU02 (đến hết 30/9/2018).

Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core

ASP.NET Core là một nền tảng mã nguồn mở phát triển ứng dụng Web mới nhất của Microsoft đang được cộng đồng .NET Developer chào đón.

Đây là một nền tảng hứa hẹn sự phát triển của thế hệ website kế tiếp cũng như để đưa .NET đến với thế giới mã nguồn mở. Nền tảng này được rất nhiều người khen ngợi cả ở độ mềm dẻo, tính đa nền tảng và có những tính năng mạnh mẽ mà .NET Developer nào cũng mong được sử dụng.

Hiện nay phiên bản của .NET Core đã là 2.0 với một loạt sự cải tiến đáng kể các bạn có thể xem trang chủ ở đây: https://www.microsoft.com/net/core và trang hiển thị tài liệu cho ASP.NET Core ở đây: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/.

Mặc dù thời buổi hiện nay có rất nhiều các trung tâm, các khóa học cả trong và ngoài nước cũng như có rất nhiều các tài liệu và video trên mạng xã hội để hướng dẫn các bạn học và thực hành với ASP.NET Core hay bất cứ ngôn ngữ và framework nào. Nhưng TEDU luôn tự hào có những lợi thế cạnh tranh riêng và được rất nhiều các bạn học viên yêu quý và tin tưởng. Đó là sự đầu tư nghiên cứu tỉ mỉ và công phu để đưa ra khóa học dễ hiểu nhất, gần với thực tế nhất giúp các bạn hiểu và làm được ngay.

Ngoài ra điểm mạnh là TEDU cũng đưa vào các pattern, các design thực tế và lắp vào một đề tài thật điều này không phải ai cũng có thể đủ đầu tư để làm được việc này. 

Với khóa học "Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Core" cũng thế, TEDU sẽ đưa ra được structure design cho dự án một  cách clear nhất đảm bảo các yếu tốt sau:

 1. Dễ nắm bắt
 2. Dễ bảo trì
 3. Sử dụng lại code tốt nhất có thể
 4. Giải pháp tốt 
 5. Áp dụng các pattern được sử dụng rộng rãi.

Một số pattern và thư viện đã được sử dụng trong các khóa học trước  nay lại trở lại với .NET Core bao gồm:

 1. AutoMapper
 2. Unit Of Work
 3. Repository
 4. Factory
 5. Dependency Injection
 6. ASP.NET Identity

Phần frontend chúng ta sẽ tổ chức tốt hơn với Jquery giúp xây dựng ứng dụng phía khách hàng nhanh chóng và dễ dàng bảo trì nhất.

Nội dung khóa học tiến độ thực hiện (đã hoàn thành được bôi đỏ)

 1. Giới thiệu tổng quan khóa học
 2. Tổng quan về .NET Core 
 3. Giới thiệu về các tính năng ASP.NET Core và khác biệt so với ASP.NET 5
 4. Giới thiệu mô hình MVC
 5. Cài đặt Visual Studio và .NET Core
 6. Tạo ứng dụng và tổng quan cấu trúc dự án trong .NET Core 2.0-
 7. Xây dựng cấu trúc Solution
 8. Giới thiệu về ASP.NET Identity
 9. Các khái niệm về bảo mật ứng dụng ASP.NET Core
 10. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu
 11. Triển khai tạo các Entity để sinh ra cơ sở dữ liệu
 12. Tạo Data Access Layer
 13. Seeding data tạo dữ liệu mẫu
 14. Triển khai tầng Service và AutoMapper
 15. Các lệnh migration trong Entity Framework Core
 16. Sử dụng Area tạo phần Admin trong ASP.NET Core
 17. Ghép giao diện HTML phần Admin có sẵn vào ứng dụng.
 18. Tạo cấu trúc phần client JS
 19. Xây dựng tính năng đăng nhập cho quản trị-
 20. Form Validate trong Jquery
 21. Hiển thị thông tin đăng nhập qua Claim
 22. Hiển thị danh sách menu quản trị động từ database với ViewComponent
 23. Hiển thị danh sách sản phẩm dạng grid
 24. Phân trang danh sách sản phẩm
 25. Lọc sản phẩm qua AJAX Jquery
 26. Hiển thị cây danh mục dạng Tree
 27. Sắp xếp cây thư mục bằng kéo thả trên TreeView
 28. Thêm sửa và xóa danh mục sản phẩm từ Context menu
 29. Thêm và sửa xóa sản phẩm qua modal dialog
 30. Tích hợp CK Editor cho sản phẩm
 31. Tích hợp Upload ảnh cho sản phẩm
 32. Quản lý danh sách người dùng
 33. Quản lý danh sách role
 34. Phân quyền cho người dùng
 35. Áp dụng quyền trên giao diện
 36. Nhập sản phẩm qua file Excel
 37. Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel
 38. Quản lý hóa đơn bán hàng và xuất ra excel
 39. Quản lý ảnh cho sản phẩm
 40. Quản lý số lượng sản phẩm
 41. Quản lý giá bán sỉ cho sản phẩm
 42. Ghép giao diện cho phần giao diện khách hàng
 43. Tối ưu hóa URL cho SEO
 44. Tạo một số WebComponent chung cho hệ thống
 45. Đọc dữ liệu ra trang chủ
 46. Đọc dữ liệu trang danh sách sản phẩm
 47. Trang chi tiết sản phẩm
 48. Đăng ký thành viên
 49. Đăng nhập ứng dụng với ASP.NET Identity và Claim
 50. Áp dụng ReCapcha cho website
 51. Tạo trang tìm kiếm sản phẩm
 52. Tạo giỏ hàng và làm việc với Session
 53. Quản lý thao tác giỏ hàng qua AJAX
 54. AJAX Refresh View Component khi sản phẩm
 55. Đặt hàng và tạo hóa đơn
 56. Tạo form gửi phản hồi và gửi mail trong ASP.NET Core
 57. Tối ưu kích thước hình ảnh bằng Middleware
 58. Các cách thức Caching ứng dụng web
 59. Nén response trả về để tăng tốc độ
 60. Cấu hình đăng nhập qua Facebook và Google
 61. Quản lý trang nội dung độc lập
 62. Tối ưu hóa cho SEO trong ứng dụng
 63. Tạo trang thống kê báo cáo bằng Store Procedure
 64. Tối ưu code client qua Gulp
 65. Tạo Project Web API cho Mobile
 66. Chứng thực Web API với JWT Token
 67. Kết nối ứng dụng Angular CLI 4 với .NET Core Web API
 68. Bổ sung đa ngôn ngữ cho ứng dụng
 69. Xuất bản ứng dụng lên hosting
 70. Tổng kết khóa học và phát triển thêm sau này
 71. Mở rộng 1: Fix lỗi thường gặp trong khi học
 72. Mở rộng 2: Làm việc với database có sẵn
 73. Mở rộng 3: Unit Testing ứng dụng Web sử dụng XUnit
 74. Mở rộng 4: Tích hợp SignalR cho hệ thống (chờ bản chính thức cho .net Core)

Khóa học dự kiến sẽ được phát hành vào đầu tháng 11/2017. 

Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 1. Giới thiệu tổng quan khoá học và phương pháp học Sẵn sàng
2 2. Tổng quan về .NET Core Sẵn sàng
3 3. Giới thiệu về các tính năng ASP.NET Core và khác biệt so với ASP.NET 5 Sẵn sàng
4 4. Giới thiệu mô hình MVC Sẵn sàng
5 5. Cài đặt Visual Studio và .NET Core Sẵn sàng
6 6. Tạo ứng dụng và tổng quan cấu trúc dự án trong .NET Core 2.0 Sẵn sàng
7 7. Xây dựng cấu trúc Solution Sẵn sàng
8 8. Giới thiệu về ASP.NET Identity Sẵn sàng
9 9. Các khái niệm về bảo mật ứng dụng ASP.NET Core Sẵn sàng
10 10. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu Sẵn sàng
11 11. Triển khai tạo các Entity để sinh ra cơ sở dữ liệu Sẵn sàng
12 12. Tạo Data Access Layer Sẵn sàng
13 13. Seeding data tạo dữ liệu mẫu Sẵn sàng
14 14. Triển khai tầng Service và AutoMapper Sẵn sàng
15 15. Các lệnh migration trong Entity Framework Core Sẵn sàng
16 16. Sử dụng Area tạo phần Admin trong ASP.NET Core Sẵn sàng
17 17. Ghép giao diện HTML phần Admin có sẵn vào ứng dụng Sẵn sàng
18 18. Tạo cấu trúc phần client JS Sẵn sàng
19 19. Xây dựng tính năng đăng nhập cho quản trị Sẵn sàng
20 20. Form Validate trong Jquery Sẵn sàng
21 21. Hiển thị thông tin đăng nhập qua Claim Sẵn sàng
22 22. Hiển thị danh sách menu quản trị động từ database với ViewComponent Sẵn sàng
23 23. Hiển thị danh sách sản phẩm dạng grid Sẵn sàng
24 24. Phân trang danh sách sản phẩm Sẵn sàng
25 25. Lọc sản phẩm qua AJAX Jquery Sẵn sàng
26 26. Hiển thị danh mục sản phẩm trên TreeView Sẵn sàng
27 27. Sắp xếp danh mục bằng kéo thả trên Treeview Sẵn sàng
28 28. Thêm sửa xoá danh mục qua context menu và dialog Sẵn sàng
29 29. Thêm sửa xoá cho sản phẩm Sẵn sàng
30 30. Tích hợp CK Editor vào soạn thảo nội dung Sẵn sàng
31 31. Upload ảnh trong form và CK Editor Sẵn sàng
32 32. Quản lý danh sách user Sẵn sàng
33 33. Quản lý danh sách quyền Sẵn sàng
34 34. Gán quyền cho nhóm role Sẵn sàng
35 35. Áp dụng quyền trên giao diện người dùng Sẵn sàng
36 36. Nhập sản phẩm qua file Excel Sẵn sàng
37 37. Xuất danh sách sản phẩm ra file Excel Sẵn sàng
38 38. Quản lý hóa đơn bán hàng Sẵn sàng
39 39. Quản lý số lượng sản phẩm Sẵn sàng
40 40. Quản lý hình ảnh sản phẩm Sẵn sàng
41 41. Quản lý giá bán sỉ Sẵn sàng
42 42. Ghép giao diện HTML cho phần khách hàng Sẵn sàng
43 43. Rewrite URL trong ASP.NET Core Sẵn sàng
44 44. Tạo một số ViewComponent dùng chung Sẵn sàng
45 45. Tải dữ liệu ra trang chủ Sẵn sàng
46 46. Tạo trang danh mục sản phẩm Sẵn sàng
47 47. Tạo trang chi tiết sản phẩm Sẵn sàng
48 48. Tạo trang đăng ký thành viên Sẵn sàng
49 49. Đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng Sẵn sàng
50 50. Tích hợp ReCaptcha cho Form ASP.NET Core Sẵn sàng
51 51. Tạo trang tìm kiếm sản phẩm Sẵn sàng
52 52. Tạo giỏ hàng và làm việc với Session Sẵn sàng
53 53. Quản lý thao tác giỏ hàng qua AJAX Sẵn sàng
54 54. AJAX Refresh View Component khi sản phẩm Sẵn sàng
55 55. Đặt hàng và tạo hóa đơn Sẵn sàng
56 56. Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map Sẵn sàng
57 57. Tối ưu hóa kích thước hình ảnh Sẵn sàng
58 58. Cách cách cache ứng dụng web Sẵn sàng
59 59. Nén response trả về trong ASP.NET Core Sẵn sàng
60 60. Cấu hình đăng nhập với Google và Facebook Sẵn sàng
61 61. Quản lý trang độc lập trong web Sẵn sàng
62 62. Tối ưu SEO trong website Sẵn sàng
63 63. Vẽ biểu đồ thống kê với Store Procedure Sẵn sàng
64 64. Tối ưu hoá Client JS sử dụng Gulp Sẵn sàng
65 65. Tạo project Web API cho Mobile Sẵn sàng
66 66. Chứng thực người dùng với JWT Token Sẵn sàng
67 67. Kết nối ứng dụng Angular CLI vào Web API Sẵn sàng
68 68. Đa ngôn ngữ cho ứng dụng ASP.NET Core Sẵn sàng
69 69. Deploy ứng dụng lên IIS Sẵn sàng
70 70. Kết thúc khóa học và tâm sự nghề nghiệp Sẵn sàng
71 Bài 71: Giải thích về kiến trúc và fix 1 số lỗi Sẵn sàng
72 Bài 72: Upgrade .NET Core 2.0 lên 2.1 Sẵn sàng
73 Bài 73: Tích hợp SignalR cho ứng dụng Sẵn sàng
74 Bài 74: Hoàn thành push message lên UI từ SignalR Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

 • rất bổ ích ạ mong anh thêm một video lọc sản phẫm theo điều kiện ở phần client nữa ạ

  bởi Nguyen Thanh Nghia lúc 16/04/2018 11:53
 • bài 51+ khi nào có vậy Thầy?

  bởi Quan lúc 29/12/2017 10:07
 • Không có phần Login với tài khoản Facebook và Google hả Toàn ^_^

  bởi Huỳnh Văn Một lúc 10/11/2017 06:10