Combo 2 khoá ASP.NET Core EF và ASP.NET API Dapper (TEDU-17 và TEDU-24)

Giới thiệu

Hai khóa học này đều sử dụng ASP.NET Core nhưng một thì dùng Entity Framework Core với full project cả MVC và Admin Jquery sau đó các bạn có thể học về REST API với Dapper sử dụng Store Procedure trong SQL.

Cuối khóa 2 các bạn còn có thêm kiến thức về Docker lẫn Azure.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 [TEDU-24] Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM đã phát hành 720,000
2 [TEDU-17] Xây dựng ứng dụng web với ASP.NET Core đã phát hành 720,000
Lên trên