Giới thiệu

Khóa học này là khóa học đầu tiên trong series khóa học liên quan đến MERN Stack, nó sẽ giúp bạn build một REST API sử dụng NodeJS với TypeScript kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB. Với REST API này chúng ta sẽ dùng cho Mobile Application, Single Page Application sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB. Khóa học này TEDU sẽ sử dụng chuẩn TypeScript là superset của JavaScript giúp check strong type lúc biên dịch để đảm bảo ứng dụng sẽ dễ bảo trì sau này.

Mục tiêu khoá học xây dựng một mạng xã hội nhỏ cho developer của TEDU cùng đăng bài và giao lưu với nhau.

Nội dung dự kiến

 1. Giới thiệu về dự án định làm
 2. Tổng quan về NodeJS
 3. Cài đặt môi trường phát triển
 4. Cấu hình Visual Studio Code
 5. Khởi tạo project và repository trên Git
 6. Cài đặt các package cần thiết
 7. Set các câu lệnh cho
 8. Giới thiệu về Express
 9. Cấu hình biên dịch TypeScript
 10. Tạo ứng dụng web với Express
 11. Test ứng dụng với Postman
 12. Cài đặt cấu trúc thư mục
 13. Khai báo module trong tsconfig.json
 14. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu MongoDB
 15. Sử dụng MongoDb trên Cloud (Mongo Atlas)
 16. Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB với Mongoose
 17. Error handling trong API
 18. Khởi tạo routing trong NodeJs
 19. Ghi log trong ứng dụng
 20. Cấu hình Cross Origin cho API
 21. Sử dụng middleware
 22. Sử dụng file cấu hình
 23. Tạo cấu trúc MVC
 24. Viết API đầu tiên
 25. Tạo Schema với Mongoose
 26. Validate input cho API
 27. Tạo custom exception class
 28. Đăng ký thành viên
 29. Đăng nhập và tạo web token
 30. Validate token sử dụng middleware
 31. Phát triển API cho profile
 32. Phát triển API cho user
 33. Phát triển API cho post
 34. Cấu hình Webpack
 35. Triển khai ứng dụng lên Heroku

Kết cấu của khóa học sẽ tổ chức dạng mô hình MVC (Model - View - Controller) thân quen và sử dụng Visual Studio Code để code và debug trực tiếp. Với khóa học này các bạn có thể code bất cứ đâu cũng được và tốc độ phát triển rất nhanh.

Để bắt đầu khóa học này chúng ta sẽ cần có kiến thức cơ bản về JavaScript, lập trình web và cơ sở dữ liệu. Nội dung khóa học dự kiến sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

1. Xây dựng cấu trúc dự án với NodeJS và TypeScript

2. Tạo ứng dụng Web API với Express

3. Chứng thực API sử dụng Web Token

4. Tạo các REST API cho ứng dụng mạng xã hội đơn giản.

5. Cách sử dụng  cơ sở dữ liệu MongoDB

6. Sử dụng Middleware trong NodeJS

7. Chạy đa môi trường trong NodeJS

8. Deploy ứng dụng lên Firebase hoặc Heroku.

Khóa học này là 1 phần của MERN Stack sau này bao gồm MongoDB, Express, React JS và NodeJS. Khóa học này sẽ là bước chân đầu tiên giúp các bạn sang ngôn ngữ thứ 2 so với .NET Core của TEDU. Giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn để phát triển kỹ năng cho chính mình.

Vì các bạn có 2 stack trở lên nên sẽ có thể có sự so sánh và vận dụng tùy từng dự án sau này.

Khóa học dự kiến ra mắt 20/10/2020 tại TEDU.COM.VN

Bạch Ngọc Toàn

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior Fullstack .NET Developer & Team Leader

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Trainer  và điều hành tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 8 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, ASP.NET Core, Angular SQL Server, JQuery, SOLID, Design Pattern, DevOps.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

0 đánh giá

Gửi đánh giá
Lên trên