Combo lộ trình full MERN Stack (TEDU-38 và TEDU-41)

Giới thiệu

Trọn bộ 02 khoá học trở thành full stack developer với MERN Stack bao gồm Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và Express với Xây dựng ứng dụng SPA với ReactJS, Redux và Hooks.

Với 2 khoá học này các bạn sẽ xây dựng được ứng dụng từ backend đến Frontend sử dụng 1 ngôn ngữ duy nhất là TypeScript (một superset của JavaScript) giúp chuẩn hoá code và strong type.

Khoá học có 1 không 2 không ở đâu có.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 Làm dự án với ReactJS + Redux và TypeScript đã phát hành 1,080,000
2 Xây dựng REST API với NodeJS MongoDB và TypeScript đã phát hành 1,260,000
Lên trên