Combo 2 khoá ASP.NET Core REST API và SQL nâng cao (TEDU-24 và TEDU-21)

Giới thiệu

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 [TEDU-21] Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án đã phát hành 1,350,000
2 [TEDU-24] Thiết kế RESTful API với ASP.NET Core và Dapper ORM đã phát hành 720,000
Lên trên