Combo full lộ trình SQL Server

Giới thiệu

Combo này gồm 2 khóa học cho phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server. Học xong 2 khóa học này các bạn sẽ có những kiến thức vững chắc cho kỹ năng SQL của mình nhằm vận dụng vào các dự án thực tế.

Khóa học 1: Phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn giúp các bạn hiểu về chuẩn hóa, thực hành chuẩn hóa và từng bước phi chuẩn trong thiết kế CSDL. Từ các lý luận đó các bạn có thể dễ dàng tạo cho mình một nền tảng vững chắc và tư duy vững chắc cho việc phân tích thiết kế CSDL.

Khóa học 2: Phân tích thiết kế CSDL theo 10 dự án thực tế, khóa học này có 2 phần chính: phần đầu là kỹ năng phân tích thiết kế với 10 dự án mẫu còn phần 2 chính là tối ưu performance cho cơ sở dữ liệu.

Nội dung khoá học

Thứ tự Tên khóa học Trạng thái Giá mua lẻ
1 [TEDU-21] Phân tích & thiết kế CSDL với 10 loại dự án đã phát hành 1,350,000
2 [TEDU-15] Khóa học phân tích thiết kế CSDL theo chuẩn đã phát hành 900,000
Lên trên