AngularJS cho người mới bắt đầu

AngularJS cho người mới bắt đầu

Mã: TEDU-07

0 đánh giá Hiện tại có 203 học viên Đã có 1,820 lượt xem

Khóa học này mình sẽ mang đến cho các bạn các kiến thức cơ bản về làm việc với AngularJS, một framework xây dựng Single Page Application phổ biến nhất hiện nay.

AngularJS cho người mới bắt đầu

Khóa học này mình sẽ mang đến cho các bạn các kiến thức cơ bản về làm việc với AngularJS, một framework xây dựng Single Page Application phổ biến nhất hiện nay.

Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 AngularJS căn bản - Bài 1: Giới thiệu tổng quan về AngularJS Sẵn sàng
2 AngularJS căn bản - Bài 2: Giới thiệu về modules và controllers Sẵn sàng
3 AngularJS căn bản - Bài 3: Binding đối tượng từ Controller ra View Sẵn sàng
4 AngularJS căn bản - Bài 4: Biến $scope và $rootScope Sẵn sàng
5 AngularJS căn bản - Bài 5: Tìm hiểu Directive Sẵn sàng
6 AngularJS căn bản - Bài 6: Sử dụng ng repeat directive Sẵn sàng
7 AngularJS căn bản - Bài 7: Bắt sự kiện click Sẵn sàng
8 AngularJS căn bản - Bài 8: Sử dụng filter Sẵn sàng
9 AngularJS căn bản - Bài 9: Sắp xếp dữ liệu Sẵn sàng
10 AngularJS căn bản - Bài 10: Sắp xếp dữ liệu sử dụng header click trên table Sẵn sàng
11 AngularJS căn bản - Bài 11: Lọc dữ liệu sử dụng AngularJS Filter Sẵn sàng
12 AngularJS căn bản - Bài 12: Sử dụng ng hide và ng show Sẵn sàng
13 AngularJS căn bản - Bài 13: Cách sử dụng ng-include Sẵn sàng
14 AngularJS căn bản - Bài 14: Cách gọi Web Service Sẵn sàng
15 AngularJS căn bản - Bài 15: Tìm hiểu về AngularJS Service Sẵn sàng
16 AngularJS căn bản - Bài 16: Cách tạo custom Service Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào