Phạm Quang Anh Kiệt
Giới thiệu giảng viên
Phạm Quang Anh Kiệt Senior Software Engineer

Họ và tên: Phạm Quang Anh Kiệt


Học vấn: Đã tốt nghiệp khoá Thạc sỹ CNTT tại trường đại học University of Wollongong, Australia. Hiện đang là Senior Software Engineer & Project Manager cho một công ty tại Úc chuyên ngành giáo dục.


Kỹ năng: Có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng bằng .NET Framework, .NET Core, NodeJS, Angular, JQuery, Design Pattern, DevOps

Lên trên