Phạm Quang Anh Kiệt
Giới thiệu giảng viên
Phạm Quang Anh Kiệt Phạm Quang Anh Kiệt

Họ và tên: Phạm Quang Anh Kiệt
Đã tốt nghiệp khoá Thạc sỹ CNTT tại trường đại học University of Wollongong, Australia. Hiện đang là Senior Software Engineer & Project Manager cho một công ty tại Úc chuyên ngành giáo dục.
Kỹ năng: Có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng bằng .NET Framework, .NET Core, NodeJS, Angular, JQuery, Design Pattern, DevOps

Khóa học của giảng viên Phạm Quang Anh Kiệt

Lên trên