Bài 11. Khôi phục commit với Reset và Revert

Bài 11. Khôi phục commit với Reset và Revert

Cách Khôi Phục Commit Trong Git: Hướng Dẫn Chi Tiết Về Git Reset Và Git Revert

Xem thêm
Bài 10. Xử lý conflict

Bài 10. Xử lý conflict

Khám phá cách giải quyết xung đột (resolve conflict) trong quá trình merge code bằng Git. Khi làm việc trong các dự án,

Xem thêm
Bài 9. Thao tác Merge và Pull Request

Bài 9. Thao tác Merge và Pull Request

Hướng dẫn tích hợp mã nguồn từ nhánh staging sang nhánh production trong Git

Xem thêm
Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài 7. Làm việc với tag trên local repository

Bài viết hướng dẫn cách tạo, liệt kê, xóa và checkout tag trong Git. Git Tag là một cách hữu ích để đánh dấu các mốc quan trọng trong cơ sở mã nguồn, giúp quản lý phiên bản của dự án phần mềm trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn.

Xem thêm
Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Bài 6. Làm việc với branch trên GitHub

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào tương tác với các nhánh trên remote repository, học các thao tác cơ bản như xem danh sách nhánh, tạo nhánh mới và xóa nhánh trên GitHub.

Xem thêm
Khuyến mãi 70% nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khuyến mãi 70% nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam 30/4/1975-30/4/2024 và 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, TEDU giảm giá lớn nhất đến 70% toàn bộ khóa học.

Xem thêm
Bài 5. Làm việc với branch trên local

Bài 5. Làm việc với branch trên local

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào tương tác với các nhánh trên local repository bao gồm tạo nhánh mới, xóa nhánh và chuyển đổi giữa các nhánh.

Xem thêm
Bài 8. Làm việc với tag và release trên GitHub

Bài 8. Làm việc với tag và release trên GitHub

Hướng dẫn làm việc với tag và release của Git trên GitHub

Xem thêm
Bài 4. Tương tác local và remote repository trên GitHub

Bài 4. Tương tác local và remote repository trên GitHub

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tương tác với Remote Repository trên GitHub bằng cách sử dụng các câu lệnh Git cơ bản như clone, commit, push, pull, và fetch.

Xem thêm
Bài 3. Làm việc trên môi trường Staging

Bài 3. Làm việc trên môi trường Staging

Xem thêm
Hiển thị từ 1 to 8 (34 trang)
Lên trên