Vấn đề

Khi chúng ta develop một ứng dụng web, ứng dụng chạy trên http://localhost:xxx tuy nhiên Chrome lại cache và luôn redirect sang https.

Môi trường

Giải pháp

Chúng ta cần mở Chrome:

  1. Bật Chrome vào thanh địa chỉ gõ chrome://net-internals/#hsts. Nhập localhost vào mục Delete domain security policies và click nút Delete

  2. Giờ  vào chrome://settings/clearBrowserData, check vào Cached images and files và click vào Clear data.

 


Tác giả: Bạch Ngọc Toàn

Chú ý: Tất cả các bài viết trên TEDU.COM.VN đều thuộc bản quyền TEDU, yêu cầu dẫn nguồn khi trích lại trên website khác.