Làm dự án thực tế với Angular 6 + Web API

Làm dự án thực tế với Angular 6 + Web API

Mã: TEDU-02

1 đánh giá Hiện tại có 231 học viên Đã có 25,683 lượt xem

Khóa học sẽ hướng dẫn các bạn cách làm dự án thực tế và tổ chức code với Angular 2 kết hợp với ASP.NET WebAPI để tương tác với CSDL SQL Server. Gọi ngay: 0966 036 626

Làm dự án thực tế với Angular 6 + Web API

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm dự án thực tế và tổ chức source code với Angular 6 CLI. Khóa học có sử dụng thư viện Angular CLI + Webpack làm công cụ chính phát triển trên nền Visual Studio Code của Microsoft. Phần WebAPI sẽ kế thừa lại từ khóa học làm dự án thực tế với AngularJS WebAPI và Entityt Framework Code First

Ngôn ngữ chính sử dụng sẽ là TypeScript ES6 hiện đại. Với khóa học này các bạn sẽ có thể tự tin xây dựng một ứng dụng Single Page Application (SPA) từ đầu đến cuối bao gồm các nội dung chính sau đây:

 1. Giới thiệu tổng quan khóa học và mục tiêu
 2. Cách thức học tập và quy ước
 3. Cài đặt môi trường làm việc Backend
 4. Giới thiệu và giải thích mô hình thiết kế Backend WebAPI
 5. Tìm hiểu thêm về ASP.NET Identity
 6. Giới thiệu về database
 7. Giới thiệu tổng quan về Angular 6
 8. Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong khóa học Angular 6 căn bản
 9. Giới thiệu và cách sử dụng Angular CLI
 10. Xây dựng cấu trúc dự án với Angular 6 bằng Visual Studio Code
 11. Xây dựng Routing giữa các component
 12. Ghép giao diện trang login
 13. Ghép giao diện trang chính qua template HTML
 14. Xây dựng các service sử dụng chung cho hệ thống (Notification, Authentication) – Phần 1
 15. Xây dựng các service sử dụng chung cho hệ thống (Notification, Authentication) – phần 2
 16. Xây dựng tính năng đăng nhập và đăng xuất qua token với WebAPI
 17. Hiển thị thông tin người dùng trên giao diện
 18. Bảo vệ ứng dụng với Guard trong Angular6
 19. Xây dựng chức năng danh sách quyền.
 20. Phân trang danh sách quyền
 21. Xây dựng chức năng thêm mới quyền qua popup
 22. Xây dựng chức năng chỉnh sửa quyền qua popup.
 23. Xóa bản ghi quyền với confirm dialog.
 24. Tìm kiếm quyền theo tên
 25. Danh sách người dùng phân trang
 26. Thêm mới người dùng qua popup
 27. Chỉnh sửa và xóa người dùng qua popup
 28. Upload ảnh avatar cho người dùng
 29. Xây dựng chức năng danh sách function qua tree view.
 30. Phân quyền user theo function.
 31. Áp dụng quyền trên giao diện Angular 6
 32. Lấy danh sách menu theo quyền từ database.
 33. Danh sách sản phẩm và thêm mới sản phẩm
 34. Tích hợp TinyMCE Editor trong Angular 2
 35. Tích hợp upload ảnh vào TinyMCE
 36. Tìm kiếm sản phẩm
 37. Xóa nhiều sản phẩm
 38. Quản lý hóa đơn bán hàng
 39. Xây dựng dashboard thống kê với Angular 2
 40. Nhập dữ liệu qua file Excel
 41. Xuất dữ liệu ra file Excel bằng Angular 2
 42. Hiển thị tin nhắn realtime với SingalR
 43. Unit testing cho ứng dụng Angular 2 với Karma
 44. Triển khai ứng dụng Angular 2
 45. Tổng kết khóa học và định hướng

Đối tượng khóa học: Là các bạn đã có nền tảng JavaScript, HTML và CSS. Các bạn đã học qua khóa TypeScript căn bảnkhóa học Angular 2 căn bản của TEDU.

Hình thức đăng ký: Các bạn đăng ký tài khoản tại TEDU sau đó nạp tiền thông qua các hình thức chuyển khoản, qua thẻ cào hoặc qua Ngân Lượng sau đó mua khóa học. Các bạn chuyển khoản sẽ nhắn tin cho số điện thoại 0966 036 626 với nội dung tên tài khoản và Angular6 mình sẽ thêm vào lớp và có email thông báo cho các bạn.

Khóa học quay dưới dạng video và các bạn sẽ được học trọn đời đồng thời được tham gia vào group hỗ trợ qua Facebook. 

Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 Bài 1: Giới thiệu tổng quan khóa học Sẵn sàng
2 Bài 2: Cách thức học tập và quy ước Sẵn sàng
3 Bài 3: Cài đặt môi trường làm việc Backend Sẵn sàng
4 Bài 4: Giới thiệu và giải thích mô hình thiết kế Backend WebAPI Sẵn sàng
5 Bài 5: Tìm hiểu thêm về ASP.NET Identity Sẵn sàng
6 Bài 6: Giới thiệu về database Sẵn sàng
7 Bài 7: Giới thiệu tổng quan về Angular 2 Sẵn sàng
8 Bài 8: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức trong khóa học Angular 2 căn bản Sẵn sàng
9 Bài 9: Giới thiệu và cách sử dụng Angular CLI Sẵn sàng
10 Bài 10: Xây dựng cấu trúc dự án với Angular 2 bằng Visual Studio Code Sẵn sàng
11 Bài 11: Xây dựng hệ thống Routing cho ứng dụng Sẵn sàng
12 Bài 12: Ghép giao diện trang Login Sẵn sàng
13 Bài 13: Ghép giao diện vào trang quản trị chính Sẵn sàng
14 Bài 14: Tạo một số service dùng chung - Phần 1 Sẵn sàng
15 Bài 15: Tạo một số service dùng chung - Phần 2 Sẵn sàng
16 Bài 16: Chức năng đăng nhập và đăng xuất với WebAPI Sẵn sàng
17 Bài 17: Hiển thị thông tin người dùng Sẵn sàng
18 Bài 18: Bảo vệ ứng dụng với Guard Sẵn sàng
19 Bài 19: Xây dựng dánh nhóm quyền Sẵn sàng
20 Bài 20: Phân trang danh sách nhóm quyền Sẵn sàng
21 Bài 21: Thêm mới role Sẵn sàng
22 Bài 22: Update bản ghi role Sẵn sàng
23 Bài 23: Xóa bản ghi role với confirm dialog Sẵn sàng
24 Bài 24: Tìm kiếm bản ghi role qua tên Sẵn sàng
25 Bài 25: Danh sách người dùng phân trang Sẵn sàng
26 Bài 26: Thêm mới người dùng Sẵn sàng
27 Bài 27: Tạo form sửa người dùng Sẵn sàng
28 Bài 28: Upload ảnh trong angular 2 Sẵn sàng
29 Bài 29: Hiển thị danh sách function với treeview Sẵn sàng
30 Bài 30: Phân quyền cho từng function Sẵn sàng
31 Bài 31: Áp dụng phân quyền trên giao diện Sẵn sàng
32 Bài 32: Lấy menu động từ database theo quyền Sẵn sàng
33 Bài 33: Danh mục sản phẩm Sẵn sàng
34 Bài 34: Quản lý sản phẩm tích hợp TinyMCE Sẵn sàng
35 Bài 35: Xóa nhiều sản phẩm Sẵn sàng
36 Bài 36: Quản lý ảnh sản phẩm Sẵn sàng
37 Bài 37: Quản lý số lượng sản phẩm Sẵn sàng
38 Bài 38: Quản lý hóa đơn Sẵn sàng
39 Bài 39: Xuất hóa đơn ra Excel theo Template Sẵn sàng
40 Bài 40: Tích hợp signalR và ứng dụng Sẵn sàng
41 Bài 41: Thống kê doanh số và vẽ biểu đồ Sẵn sàng
42 Bài 42: Debug TypeScript trên Google Chrome Sẵn sàng
43 Bài 44: Publish ứng dụng Angular 2 lên IIS Sẵn sàng
44 Bài 45: Kết thúc khóa học và nhắn nhủ đôi điều với các bạn Sẵn sàng
45 Bài 46: Nâng cấp Angular CLI lên 6.x và Angular từ 4 lên 6 Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

 • Khóa học của tôi làm gì tôi chả đánh giá 5 sao :)

  bởi Bạch Ngọc Toàn lúc 05/05/2017 07:44