Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC

Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC

Mã: TEDU-16

0 đánh giá Hiện tại có 306 học viên Đã có 2,732 lượt xem

Khóa học này là một khóa học ngắn giúp các bạn tạo một màn hình thêm sửa xóa tìm kiếm phân trang sử dụng ASP.NET MVC và JQuery AJAX để thao tác là chính.

Làm việc với AJAX JQuery trong ASP.NET MVC

Khóa học này là một khóa học ngắn giúp các bạn tạo một màn hình thêm sửa xóa tìm kiếm phân trang sử dụng ASP.NET MVC và JQuery AJAX để thao tác là chính.

Nhằm giúp các bạn hiểu cách làm việc từ backend đến frontend, TEDU làm một khóa học nhỏ giúp các bạn tập làm việc với JQuery AJAX sử dụng ASP.NET MVC làm controller backend để truy cập dữ liệu. Trong khóa học có sử dụng Entity Framework CodeFirst để migration dữ liệu.

Kết thúc khóa học này học viên có thể thêm sửa xóa tìm kiếm và phân trang dữ liệu trong bảng với Bootstrap modal popup và Jquery AJAX. Đồng thời hiểu được cách phân trang dữ liệu lớn trong AJAX MVC.

Thứ tự Tên bài học Trạng thái
1 Bài 1: Cách đọc và update dữ liệu trên table với jQuery và ASP.NET MVC Sẵn sàng
2 Bài 2: Phân trang danh sách AJAX sử dụng plugin trong Jquery Sẵn sàng
3 Bài 3: Đọc dữ liệu sử dụng Entity Framework Code First Sẵn sàng
4 Bài 4: Thêm mới bản ghi sử dụng Bootstrap Modal AJAX Sẵn sàng
5 Bài 5: Cập nhật bản ghi sử dụng Bootstrap Popup Sẵn sàng
6 Bài 6: Xóa bản ghi sử dụng Bootbox cofirm Sẵn sàng
7 Bài 7: Tìm kiếm bản ghi với AJAX MVC Sẵn sàng
8 Bài 8: Cách validate form với Jquery Validate Sẵn sàng

Thông tin giảng viên

Họ tên:

Bạch Ngọc Toàn - Senior .NET

Ảnh:
Tiểu sử

Họ và tên: Bạch Ngọc Toàn

Ngày sinh: 12/11/1989

Nghề nghiêp: Senior .Net

Sở thích: Ca hát, lập trình và đọc sách

Hiện đang là: Senior kiêm trainer tại kênh đào tạo trực tuyến TEDU.

Kỹ năng: Có hơn 5 năm làm dự án về ASP.NET MVC, WebForm, Web Service, Web API, SQL Server, JQuery, AngularJS, SOLID, Design Pattern.

Kinh nghiệm giảng dạy: Đã có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy online qua kênh đào tạo TEDU

Đánh giá khóa học

Chưa có đánh giá nào